Nieuwe natuurwet is grote stap achteruit


26 juni 2015

Donderdag trokken Kamerleden Marianne Thieme en Esther Ouwehand gezamenlijk ten strijde tegen de nieuwe Wet natuurbescherming en het jachtcompromis van de VVD en PvdA. Als de wet en het amendement aangenomen worden, zet Nederland een stap van 200 jaar terug in de tijd in de bescherming van de natuur en in het wild levende dieren.

Marianne Thieme: “Een kentering in het faunabeleid is hard nodig om recht te doen aan de intrinsieke waarde van de natuur en de dieren in het wild. Het is hard nodig om schade te voorkomen met middelen die wél werken en diervriendelijk zijn. Daarvoor is het nodig dat we breken met de traditie dat jagers bepalen hoe het beleid er uitziet en om hen het ook vervolgens te laten uitvoeren. Niet focussen op aantallen dieren, maar focussen op natuurwaarde en schadepreventie.

Esther Ouwehand: “Het bezwaar van de Partij voor de Dieren zit in die kentering die de staatssecretaris heeft gemaakt in de ontwikkeling in de samenleving dat we steeds beter zijn gaan beseffen dat het waardevol is om de natuur te beschermen om zichzelf. Niet alleen de soorten die we kunnen oogsten, die we nuttig vinden, die iets voor ons opleveren. Maar de ecosystemen waar we onvoldoende grip op hebben om daarvan te kunnen millimeteren en te zeggen ‘dit is belangrijk en dat niet’. Dat heeft jaren gekost, we zijn nu zo’n 200 jaar verder en de staatssecretaris zet nu een streep door die ontwikkeling.

Op woensdag 1 juli stemt de Tweede Kamer over de Wet natuurbescherming en alle daarop ingediende amendementen en moties.

Zie hier alle moties en amendementen die de PvdD heeft ingediend tijdens de behandeling van de Wet natuurbescherming:

Zie ook:

Bekijk de video van de hoorzitting over het jachtamendement van PvdA en VVD:

Bekijk de bijdragen van Marianne Thieme en Esther Ouwehand aan het wetgevingsoverleg Natuurbescherming:

Bekijk de bijdrage van Marianne Thieme aan het notaoverleg over de plezierjacht:

Bekijk de behandeling van de Tweede Kamer van de initiatiefnota plezierjacht:

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief