Motie Ouwehand: zet voor­stellen initi­a­tiefnota verbod op plezier­jacht om in beleid


15 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de voorstellen in de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht om te zetten in beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Grasshoff
Smaling


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, PvdA