Motie Ouwehand: zet voor­stellen initi­a­tiefnota verbod op plezier­jacht om in beleid


15 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de voorstellen in de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht om te zetten in beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Grasshoff
Smaling


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, PvdA

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand: dat regelt dat op nationaal niveau bijzondere nationale natuurgebieden aangewezen kunnen worden vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken

Lees verder

Amendement Ouwehand: dat regelt dat de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden worden gerealiseerd binnen een termijn van vijftien jaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer