Motie Ouwehand: maak bezui­ni­gingen natuur­budget ongedaan


25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat natuur niet alleen waardevol is in zichzelf, maar ook de basis is van ons bestaan,

constaterende dat er nog steeds 50% van het natuurbudget is wegbezuinigd ten opzichte van 2010,

constaterende dat het huidige beperkte natuurbudget niet voldoende is om ons natuurlijk kapitaal in Nederland goed te beschermen en door te geven aan volgende generaties,

verzoekt de regering op zoek te gaan naar voldoende aanvullende middelen om de bezuinigingen op het natuurbudget van de afgelopen jaren ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, PvdA