Motie Ouwehand: trek het wets­voorstel Natuur­be­scherming in


25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, ondanks de afspraak om het verlies aan biodiversiteit in 2010 te stoppen, de natuur in ons land nog steeds achteruit gaat,

constaterende dat de Wet Natuurbescherming een verslechtering betekent van de bescherming van de kwetsbare natuur in Nederland ten opzichte van de wetten die nu gelden,

verzoekt de regering het wetsvoorstel Natuurbescherming (KS 33348) in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Thieme: jachttoerisme in Nederland aan banden leggen

Lees verder

Motie Thieme/Smaling: advies Raad van State over jachtamendement Heerema/Leenders, nr. 53

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer