Motie Ouwehand: trek het wets­voorstel Natuur­be­scherming in


25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, ondanks de afspraak om het verlies aan biodiversiteit in 2010 te stoppen, de natuur in ons land nog steeds achteruit gaat,

constaterende dat de Wet Natuurbescherming een verslechtering betekent van de bescherming van de kwetsbare natuur in Nederland ten opzichte van de wetten die nu gelden,

verzoekt de regering het wetsvoorstel Natuurbescherming (KS 33348) in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA