Motie Thieme/Smaling: advies Raad van State over jach­t­a­men­dement Heerema/Leenders, nr. 53


25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het amendement Heerema/Leenders, nr. 107 volgens rechtsgeleerden in strijd is met het biodiversiteitsverdrag en het Verdrag van Bern,

overwegende, dat met dit amendement de kern van de wet Natuurbescherming (KS 33348) omtrent regels voor jacht, schadebestrijding en populatie wordt aangetast,

verzoekt de regering advies te vragen aan de Raad van State over amendement nr. 107,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Smaling


Status

Verworpen

Voor

GrK/O, 50+, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, PvdA

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: trek het wetsvoorstel Natuurbescherming in

Lees verder

Motie Thieme: Loslaten nulstand wilde zwijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer