Plan B: idealisme is het nieuwe realisme


Verkie­zings­pro­gramma 2021-2025

Partijleider Esther Ouwehand presenteert ons verkiezingsprogramma Plan B

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

We leven in onzekere tijden. Maar we staan ook aan de vooravond van grote veranderingen waar we lang naar uitgezien hebben. Burgers gaan wereldwijd massaal de straat op om actie te eisen voor het klimaat. Er waait een wind van verandering. Een groeiend aantal mensen wil niet meer meewerken aan de bio-industrie. De steun voor vrijhandelsverdragen brokkelt af. Politici van traditionele partijen gaan zich openlijk steeds ongemakkelijker voelen over de gevolgen van hun eigen neoliberale beleid. Aandeelhouders werden rijk, maar de gewone burger blijft in de kou staan. Het economische systeem dient onze menselijke waarden niet meer.

Het is tijd om radicaal andere keuzes te gaan maken. Idealisme is het nieuwe realisme.