Plan B 2021


Verkie­zings­­pro­­gramma Tweede Kamer 2021

We staan op een belangrijk kruispunt in de geschiedenis.

Veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering en verlies van natuur, die de toekomst van jongeren en onze kinderen bedreigen. Wanneer de politiek samen met burgers de koers verlegt, kunnen we de aarde leefbaar houden voor mens en dier. Precies dát is de missie van de Partij voor de Dieren. Wij vinden dat alles wat écht van waarde is bescherming verdient tegen economisch gewin op de korte termijn. We hebben een ecocentrale visie. Daar zijn we uniek in.

De Partij voor de Dieren is de aanjager van fundamentele, positieve verandering.

De coronacrisis is een keerpunt. Een kans om definitief afscheid te nemen van ‘business as usual’. Teruggaan naar het oude abnormaal is geen optie meer. Een maatschappij waarin mensen in harmonie leven met andere soorten, met onze leefomgeving en met elkaar, is dat wel. Samen kunnen we zorgen voor een radicale omslag naar een beleid dat ook komende generaties een gelukkige toekomst biedt.

Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem.

Alles wijst erop dat het kantelpunt is bereikt. We kunnen het ons niet veroorloven om op de oude voet door te gaan. Dit verkiezingsprogramma is ons Plan B. Ons unieke startpunt schept de ruimte en de creativiteit voor échte oplossingen. Er ligt een geweldige kans om de crises waar we voor staan in de kern aan te pakken en in samenhang op te lossen. De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

Kies voor een moedige politiek.

Met perspectief voor mens, dier, natuur en milieu waarin idealen centraal staan. Onze idealen, jouw idealen. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan.

Deze verkiezingen zijn de kans van je leven. Nooit eerder stonden zoveel seinen op groen om definitief een einde te maken aan het fossiele denken. Maak van deze crisis een keerpunt. Geef jongeren, onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst. Zet de belangen van de planeet en al haar bewoners centraal in al het beleid.

Kies in maart partij. Voor de dieren. Voor de planeet. Voor jezelf.

Het is tijd voor Plan B!

Ons Plan B:

Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Dieren­rechten in de grondwet

Duurzame landbouw en gezond voedsel

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Schoon milieu en krachtig klimaat­beleid

Een gezonde samen­leving waarin welzijn voorop staat

Woon­ruimte voor iedereen

Slimmer onderwijs, solide weten­schap, rijke cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Demo­cra­ti­scher Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit