Betaalbaar studeren


Studeren moet voor iedereen betaalbaar zijn. De Partij voor de Dieren wil dat het leenstelsel afgeschaft wordt en de basisbeurs terugkeert. De OV-kaart voor studenten moet niet omgezet worden in een lening en moet geldig blijven zolang de student studiefinanciering ontvangt. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het collegegeld flink verlaagd wordt. Het collegegeld moet voor alle studenten hetzelfde zijn. Ongeacht het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma’s. De onderwijsinstelling moet aantonen hoe het collegegeld is opgebouwd. Flexstuderen moet het voor studenten gemakkelijker maken hun studie een jaar te combineren met een bestuursfunctie of medezeggenschap, zonder dat ze dat jaar het volledige bedrag aan collegegeld kwijt zijn.

De Partij voor de Dieren wil dat universiteiten en hogescholen verder worden gedemocratiseerd. Studenten en docenten moeten in de medezeggenschapsraden meer invloed krijgen. Bestuurders moeten worden gekozen, in plaats van benoemd door de minister. Ook wil de PvdD dat de instroom van mbo-studenten naar hoger onderwijs verbeterd wordt door nauwere samenwerking tussen hbo en mbo.

Alle universiteiten moeten onafhankelijk zijn. De Wageningen Universiteit valt als enige universiteit onder het ministerie van Economische Zaken. Dit wekt de schijn van het bedienen van economische belangen van de agrarische sector in de hand. De PvdD wil dat alle universiteiten, inclusief de Wageningen UR, onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het standpunt Betaalbaar studeren is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer