Een duurzame en solidaire economie


Economie zou moeten gaan over hoe we met beperkte grondstoffen en middelen omgaan, niet alleen over geld. We moeten rekening houden met milieu, kwetsbare mensen, dieren, natuur, en toekomstige generaties. De crises in het verleden, zoals de bankencrisis en de eurocrisis, laten zien dat we anders moeten gaan kijken naar ons economisch systeem. Na elke crisis gaan we weer terug naar hetzelfde oude patroon, maar dat is geen duurzame optie meer. Als we op deze manier doorgaan, brengen we onherstelbare schade toe aan het klimaat, onze natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit. Dit is niet verantwoord, en het is ook nog eens duurder om niet nu actief in te grijpen.

Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor een duurzame en solidaire economie. Waarbij we voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder toekomstige generaties in gevaar te brengen. Natuurlijke hulpbronnen moeten eerlijk verdeeld worden, met genoeg over voor iedereen, toekomstige generaties, en dieren en de natuur. We willen een samenleving waar vervuilers betalen voor de schade die ze veroorzaken, en waar duurzame keuzes beloond worden. Een toekomst waar iedereen werkt om te leven en niet andersom.

Het bestrijden van economische crises moet samengaan met het aanpakken van andere crises, zoals op het gebied van voedsel, water, energie, biodiversiteit, klimaat, en dierziekten. Deze crises hebben allemaal dezelfde oorzaak: kortetermijndenken. Het is daarom belangrijk om niet terug te willen naar de oude situatie, maar juist nieuwe, duurzame doelen te stellen.

We moeten bijvoorbeeld zuiniger omgaan met grondstoffen. Earth Overshoot Day, de dag waarop we meer grondstoffen gebruiken dan de Aarde kan aanvullen, valt elk jaar steeds vroeger. Het is cruciaal om minder te consumeren, wegwerpproducten te verminderen en hergebruik te stimuleren. We moeten ook producten ontwerpen die minder materialen gebruiken en makkelijk herbruikbaar zijn. Daarnaast willen we statiegeld uitbreiden naar alle drankverpakkingen en de verspreiding van drukwerk aan huis verminderen. Tenzij mensen er om vragen ontvang je dat niet meer zomaar.

Het standpunt Een duurzame en solidaire economie is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen