Budget kunst en cultuur omhoog


De Partij voor de Dieren vindt kunst en cultuur erg belangrijk. Het maakt onze samenleving creatiever en biedt veel mogelijkheden voor persoonlijke groei. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Het zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert en ontregelt. Kunst en cultuur helpen mensen om buiten de gebaande paden te denken. En dat heeft de samenleving hard nodig. We vinden dat er niet bezuinigd mag worden op kunst en cultuur. Het budget moet juist aanmerkelijk omhoog.

De Partij voor de Dieren vindt dat kunst en cultuur voor elke Nederlander toegankelijk horen te zijn. De overheid moet kunst- en cultuuraanbod in heel Nederland faciliteren en niet alleen in de Randstad. Musea moeten minstens één dag in de week gratis toegankelijk zijn. De PvdD wil dat de Rijksoverheid gemeenten stimuleert om cultuurparticipatie een vast onderdeel te maken van hun welzijnsbeleid. Op lokaal niveau moeten er goed gespreide, toegankelijke, betaalbare en gevarieerde voorzieningen zijn. Wij zijn van mening dat alles van waarde weerloos is. Dat geldt zeker voor kunst en cultuur.

Investeren in openbare bibliotheken
De Partij voor de Dieren wil dat we investeren in behoud en heropening van openbare bibliotheken. Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties moet gestimuleerd worden.

Meer aandacht voor (pop)muziek
Popmuziek moet een volwaardige plek in het cultuurbeleid krijgen. Daarnaast hebben andere stijlen van muziek ook onverminderd ondersteuning nodig. Tussen muziekstijlen hoort daarin een evenredige verdeling te zijn. Dat betekent onder meer een goed podiumbeleid. Ruimte voor alle muziekstijlen binnen de Raad van Cultuur en het Fonds Podiumkunsten. Aandacht voor de inkomenspositie van muzikanten. En, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, efficiënte ondersteuning van de exportkracht van de Nederlandse muzieksector. Daarnaast moet de doorverkoop van concertkaartjes tegen woekerprijzen worden aangepakt.

Het standpunt Budget kunst en cultuur omhoog is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer