Budget kunst en cultuur omhoog


De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Een creatieve samenleving is een samenleving met brede ontplooiingsmogelijkheden. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Het zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert en ontregelt. Kunst en cultuur helpen mensen om buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft de samenleving hard nodig. We wijzen de kabinetsplannen om te bezuinigen op kunst en cultuur dan ook af, wij vinden dat het budget aanmerkelijk omhoog zou moeten.

De Partij voor de Dieren vindt dat kunst en cultuur voor elke Nederlander toegankelijk horen te zijn: de overheid moet kunst- en cultuuraanbod in heel Nederland faciliteren en niet alleen in de Randstad. Musea moeten minstens één dag in de week gratis toegankelijk zijn. De PvdD wil dat de Rijksoverheid gemeenten stimuleert om cultuurparticipatie een vast onderdeel te maken van hun welzijnsbeleid. Op lokaal niveau moeten er goed gespreide, toegankelijke, betaalbare en gevarieerde voorzieningen zijn. Wij zijn van mening dat alles van waarde weerloos is - dat geldt zeker voor kunst en cultuur.

Investeren in openbare bibliotheken

De Partij voor de Dieren wil dat we investeren in behoud en heropening van openbare bibliotheken. Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties moet gestimuleerd worden.

Het standpunt Budget kunst en cultuur omhoog is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer