Stimu­leren plant­aardige voeding


De Partij voor de Dieren vindt de keuze voor het eten van vlees of vis behoren tot de persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van eenieder, in lijn met de uitgangspunten van de partij. Binnen de partij zijn er vegetariërs, veganisten en ook mensen die vlees of vis eten. Wel is de PvdD van mening dat een meer plantaardig voedingspatroon gestimuleerd moet worden. Dierlijke producten vormen het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket en dienen ontmoedigd te worden. Bijvoorbeeld met fiscale stimuleringsmaatregelen voor diervriendelijkere producten, zoals vleesvervangers. Ook proberen we het publiek bewust te maken van de voordelen van plantaardig eten. Dat is beter voor de gezondheid, beter voor de dieren, beter voor het milieu en beter voor vele miljoenen medemensen. De grootschalige productie van veevoer in vooral ontwikkelingslanden heeft immers grote consequenties voor de lokale voedselproductie in die landen.

Vleestaks

Het eten van vlees is een persoonlijke keuze. Maar vanuit het principe de vervuiler betaalt, is het niet meer dan redelijk om de maatschappelijke kosten daarvan in rekening te brengen bij wie vlees wil eten of vlees produceert. Want de werkelijke prijs van de productie van dierlijke eiwitten staat nu niet in verhouding tot de prijs die de consument in de supermarkt betaalt, doordat de maatschappelijke effecten op onder meer milieu, dierenwelzijn en de volksgezondheid niet worden meegerekend. Kosten die uiteindelijk wel moeten worden betaald, en die nu afgewenteld worden op de belastingbetaler.

Dierlijke eiwitten belasten met het hoge Btw-tarief past ook in een rechtvaardige verdeling van voedsel in de wereld. Want de grootschalige productie van veevoer in ontwikkelingslanden heeft grote consequenties voor de lokale voedselproductie. Zo’n 80 procent van de landbouwgronden wordt nu ingezet voor de veehouderij, bijna de helft van alle granen wordt verbruikt door de veehouderij. Als we daarentegen alleen nog maar gewassen zouden verbouwen voor menselijke consumptie, zouden we 4 miljard extra mensen kunnen voeden. En dat terwijl nu 1 miljard mensen elke avond met honger naar bed gaat.

Een andere mogelijkheid is te kiezen voor een accijns op vlees of een speciale heffing voor de producent van dierlijke eiwitten. De Partij voor de Dieren staat voor al deze varianten open om het principe de vervuiler betaalt door te voeren bij de productie van dierlijke eiwitten.

Kweekvlees en insectenkweek

Onder voorwaarde dat ze niet gepaard gaan met dierenleed, kunnen ook kweekvlees en microbiële fermentatie worden gestimuleerd. De insectenkweekindustrie is een nieuwe bio-industrie en wordt daarom beëindigd.

De Partij voor de Dieren is van mening dat kweekvlees op het eerste gezicht een sympathieke gedachte lijkt, maar het voedselprobleem dat de wereld heeft, te urgent is om te wachten op alle ontwikkelingen rond kweekvlees. De Partij voor de Dieren vindt dat het van groot belang is dat nu al meer mensen minder of geen vlees en vis gaan eten. De vee-industrie stoot nog steeds meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen en veroorzaakt ontbossing en biodiversiteitsverlies. Bovendien neemt de wereldbevolking zeer snel toe en die zal zich moeten blijven voeden.

De Partij voor de Dieren vindt het daarom belangrijk om te kijken naar laagdrempelige, reeds beschikbare oplossingen, zoals de hoogwaardige plantaardige eiwitten die er nu al zijn. Plantaardige alternatieven voor vlees, vis, zuivel en eieren hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dit succes bouwt de Partij voor de Dieren graag uit door de ontwikkeling van deze innovaties volop te stimuleren en ondersteunen.

Het standpunt Stimuleren plantaardige voeding is onderdeel van: Voedsel en landbouw

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer