Stimu­leren plant­aardige voeding


De Partij voor de Dieren wil gezond, diervriendelijk en betaalbaar voedsel. Dan is er minder veevoer nodig. Komt er landbouwgrond vrij (om terug te geven aan de natuur of voor woningbouw). En is er minder schade aan de natuur. We kiezen voor vakmanschap van de boer, voor kwaliteit en voor duurzaamheid. We kiezen voor plantaardig eten.

De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen zelf de keuze mag maken om vlees of vis te eten. De partij vindt namelijk persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid heel belangrijk. Binnen de partij zijn er vegetariërs, veganisten en ook mensen die vlees of vis eten. Wel zijn we van mening dat een meer plantaardig voedingspatroon gestimuleerd moet worden. Dierlijke producten vormen het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket. We moeten het eten van vlees of vis daarom niet aanmoedigen. We proberen het publiek juist bewust te maken van de voordelen van plantaardig eten. Het is beter voor de gezondheid, beter voor de dieren, beter voor het milieu en beter voor vele miljoenen medemensen. De grootschalige productie van veevoer in vooral ontwikkelingslanden heeft immers grote consequenties voor de lokale voedselproductie in die landen.

Vleestaks
Het eten van vlees is een persoonlijke keuze. Maar vanuit het principe 'de vervuiler betaalt', is het niet meer dan redelijk om de maatschappelijke kosten daarvan in rekening te brengen bij wie vlees wil eten of vlees produceert. De werkelijke prijs van de productie van dierlijke eiwitten staat nu niet in verhouding tot de prijs die ervoor betaald wordt in de supermarkt. Dit komt doordat de maatschappelijke effecten op onder meer milieu, dierenwelzijn en de volksgezondheid niet worden meegerekend. Kosten die uiteindelijk wel moeten worden betaald. En die komen nu terecht bij iedereen die belasting betaalt.

Dierlijke eiwitten belasten met het hoge Btw-tarief past ook in een eerlijke verdeling van voedsel in de wereld. Want de grootschalige productie van veevoer in andere landen heeft grote consequenties voor de lokale voedselproductie. Zo’n 80 procent van de landbouwgronden wordt nu ingezet voor de veehouderij. Bijna de helft van alle granen gaat naar dieren in de veehouderij. Als we in plaats de granen die we nu aan dieren geven zouden verbouwen voor menselijke consumptie, kunnen we 4 miljard extra mensen voeden. En dat terwijl nu 1 miljard mensen elke avond met honger naar bed gaat.

Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor een accijns op vlees of een speciale heffing voor de producent van dierlijke eiwitten. De Partij voor de Dieren staat voor al deze varianten open om het principe 'de vervuiler betaalt' door te voeren bij de productie van dierlijke eiwitten.

Kweekvlees en insectenkweek
Onder voorwaarde dat ze niet gepaard gaan met dierenleed, kunnen ook kweekvlees en microbiële fermentatie worden gestimuleerd. De insectenkweekindustrie is een nieuwe bio-industrie en willen wij daarom beëindigen.

De Partij voor de Dieren is van mening dat kweekvlees op het eerste gezicht een sympathieke gedachte lijkt. Maar het voedselprobleem dat de wereld heeft, is te urgent om te wachten op alle ontwikkelingen rond kweekvlees. De Partij voor de Dieren vindt dat het van groot belang is dat nu al meer mensen minder of geen vlees en vis gaan eten. De vee-industrie stoot nog steeds meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen. En veroorzaakt ontbossing en biodiversiteitsverlies. Bovendien neemt de wereldbevolking zeer snel toe en die zal zich moeten blijven voeden.

De Partij voor de Dieren vindt het daarom belangrijk om te kijken naar laagdrempelige, reeds beschikbare oplossingen. Zoals de hoogwaardige plantaardige eiwitten die er nu al zijn. Plantaardige alternatieven voor vlees, vis, zuivel en eieren hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dit succes bouwt de Partij voor de Dieren graag uit door de ontwikkeling van deze innovaties volop te stimuleren en ondersteunen.

Het standpunt Stimuleren plantaardige voeding is onderdeel van: Voedsel en landbouw

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen