Belas­ting­stelsel vergroenen


Het is tijd om de economie van verspilling af te breken en een economie van duurzaamheid op te bouwen. Een economie waarin we werken om te leven, in plaats van leven om te werken. Een economie waarin we tijd besteden aan elkaar, in plaats van aan onze smartphones. Een economie waarin spullen een leven lang meegaan, we groene asperges uit Nederland eten en een weekendje Londen met de trein betaalbaar is. Een groene economie, met genoeg voor iedereen. Ons belastingstelsel wordt eerlijker en groener. Grote bedrijven, miljonairs en vervuilers gaan meer belasting betalen. Werkenden betalen minder belasting en vooral mensen met een laag inkomen gaan er flink op vooruit.

● We zorgen ervoor dat alle bedrijven gaan bijdragen aan de samenleving en niet meer zo makkelijk wegkomen met profiteren en het afwentelen van kosten op de samenleving. Dat doen we onder andere met een wettelijke zorgplicht en klimaatplicht voor bedrijven en door vrijwillige afspraken en vrijblijvende akkoorden te vervangen door regels en verplichtingen.

● De winstbelasting voor grote bedrijven verhogen we van 25% naar ten minste 35%.

● We heffen milieubelastingen voor grote vervuilers, waaronder een hogere CO2-belasting en een heffing op ongerecycled plastic.

● We schaffen fossiele subsidies af.

● We ondersteunen coöperatief beheer van scholen, zorginstanties en woningverhuurders.

● Bedrijven die bijdragen aan de omschakeling naar een duurzame economie krijgen een status als ‘opbouwbedrijf’ toegekend. Grote vervuilers krijgen een status als ‘afbouwbedrijf’. Opbouwbedrijven geven we belastingvoordelen. Afbouwbedrijven kunnen we in toenemende mate zwaarder belasten.

● De overheid stuurt te veel op economische groei en het verhogen van de productie in Nederland door te kijken naar het bruto binnenlands product (bbp). Mede dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren bestaat er inmiddels een Monitor Brede Welvaart, waarmee welvaart niet alleen in economische, maar ook in ecologische en sociaal-maatschappelijke termen wordt gemeten. We maken de Monitor Brede Welvaart leidend bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. Ook voeren we een verplichte generatietoets in om ervoor te zorgen dat al het beleid een positief effect heeft op jongeren.

● De Rijksoverheid en lagere overheden geven het goede voorbeeld met honderd procent duurzame, eerlijke en diervriendelijke inkoop van producten. We eisen dit ook van semi- overheidsorganisaties.

Het standpunt Belastingstelsel vergroenen is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer