Inzetten op preven­tieve gezond­heidszorg


De Partij voor de Dieren vindt dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

Wij pleiten voor de volgende maatregelen:

 • De overheid moet een gezonde leefwijze stimuleren en moet zich inzetten voor een gezonde leefomgeving.
 • Vergoeding voor preventie - zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken - moeten in het basispakket blijven.
 • Burgers moeten eerlijke voorlichting krijgen over een gezond leefpatroon.
 • Op alle zenders moet een reclameverbod komen voor alcoholische dranken.
 • Er moet een verbod komen op reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder 12 jaar.
 • Schoolkantines moeten gezond worden: geen fastfood, snoepautomaten of energiedrankjes.
 • Er moet een leeftijdsgrens van 18 jaar komen voor het gebruik van alcohol om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel.
 • Jongeren hebben ruimte nodig in hun eigen omgeving. Er moeten meer voorzieningen komen voor jongeren in de buurt, zoals trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra.
 • In ziekenhuizen en verpleeghuizen moet worden geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding.
 • Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket.
 • De fabrieksproductie van ongezond voedsel wordt aangepakt: er komen wettelijke normen voor de maximale gehaltes zout, suiker en vet in bewerkte voeding.
 • Op alle publieke zenders geldt een reclameverbod voor alcoholische dranken en rookwaren.
 • Er komt een hoger btw-tarief voor ongezond voedsel, en een nultarief op (biologische) groente en fruit.
 • De consument moet weten dat vlees ziekmakend kan zijn door de aanwezigheid van multiresistente bacteriën en salmonella. Etiketten dienen hiervoor te waarschuwen.
 • Er komt een einde aan het gestrooi met antibiotica in de vee-industrie om resistente bacteriën te voorkómen.
 • Landbouwgif vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De overheid en de landbouw plaatsen waarschuwingsborden op percelen waar chemische bestrijdingsmiddelen zijn of worden toegepast.

Preventiebeleid om overgewicht tegen te gaan

De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid een actief preventiebeleid moet voeren ten aanzien van obesitas. Vooral bij kinderen is overgewicht een groeiend gezondheidsprobleem. Daarom moet er een hoger BTW-tarief ingesteld worden voor ongezond voedsel, en een laag BTW-tarief of nultarief op groente en fruit.

Het standpunt Inzetten op preventieve gezondheidszorg is onderdeel van: Zorg voor iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer