Groene, trans­pa­rante en demo­cra­tische EU


Alle bewoners van onze planeet, mensen én andere dieren, hebben recht op een veilige, gezonde en stabiele toekomst. Een toekomst zonder uitbuiting, honger en geweld. De Europese Unie heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een groene, rechtvaardige en diervriendelijke wereld. Daarvoor is een transparante en democratische EU nodig. Waarin niet de megawinsten van de agro-industrie en multinationals vooropstaan, maar de belangen van mensen, dieren, natuur en milieu. De rechtsstaat, democratie en vrije pers worden verdedigd. En we staan op tegen onrecht, zowel in Europa als daarbuiten.

Europese besluitvorming is te vaak het resultaat van onderhandelingen achter gesloten deuren. Van ondoorzichtige bureaucratie en van verborgen lobby door het bedrijfsleven. Het streven naar totale vrijhandel met landen buiten de EU, met zo min mogelijk regels voor bedrijven, gaat ten koste van mensen, dieren, natuur en klimaat.

Niet hebzucht en de honger naar economische groei, maar compassie en duurzaamheid moeten voorop staan in Europa. Daarom wil de Partij voor de Dieren een Europese Unie waarin landen met elkaar samenwerken om de voortbestaanszekerheid van mensen en andere dieren te garanderen. Waar we zij aan zij met burgers staan die de weg wijzen naar een veilige, groene, sociale en diervriendelijke wereld. Samen doorbreken we oude machtsstructuren, zodat alle mensen weer de ruimte krijgen om mee te beslissen over de toekomst. Verwoestende commerciële belangen leveren macht in. We versterken de positie van burgers en maatschappelijke organisaties. Geen blinde focus op economische groei en geld, maar op internationaal niveau samenwerken voor een leefbare Aarde.

Voor een sociaal en rechtvaardig Europa is democratie zo dicht mogelijk bij de burger belangrijk. Daarom regelen we dicht bij huis wat kan, en in de EU wat nodig is. Het oplossen van grensoverschrijdende problemen zoals de klimaat- en biodiversiteitscrisis vraagt om Europese inzet. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de EU opkomt voor mensen- en dierenrechten, grondrechten als democratie, onafhankelijke rechtspraak en vrije journalistiek. Op andere vlakken heeft maatwerk op nationaal niveau, dicht bij de burger, onze voorkeur. De inrichting van ons sociale zekerheidssysteem, ons pensioenstelsel, onze gezondheidszorg, defensie en andere publieke diensten zijn in beginsel nationale bevoegdheden. De democratische controle hierop is aan de nationale parlementen. De Partij voor de Dieren stelt zich constructief op als Europese plannen daadwerkelijk zorgen voor sociale, ecologische of diervriendelijke vooruitgang.

Het standpunt Groene, transparante en democratische EU is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer