Royale compen­satie studie­schuld en rente studie­schuld 0%


Met de invoering van het leenstelsel is er, volgens de Partij voor de Dieren, een monster gecreëerd. Het heette leenstelsel, maar het was gewoon een schuldenstelsel. Studenten werden gedwongen om schulden aan te gaan. Dat was en is voor de Partij voor de Dieren onacceptabel. De basisbeurs had nooit afgeschaft mogen worden. Wij zijn altijd tegen dit leenstelsel geweest. Na acht lange jaren heeft de regering dan eindelijk de enige juiste beslissing genomen en zet het leenstelsel bij het grofvuil. Waar het thuishoort.

De basisbeurs wordt weer ingevoerd. De Partij voor de Dieren vindt die te laag om zonder druk te kunnen studeren. Daarom vinden we dat de basisbeurs moet worden verhoogd naar minimaal 475 euro per maand voor uitwonende studenten en 125 euro per maand voor thuiswonende studenten.

Royale compensatie
Het leenstelsel heeft veel schade aangericht. Veel (oud-)studenten hebben een studieschuld van vele (tien)duizenden euro’s opgebouwd. Dit heeft de ongelijkheid tussen studenten sterk vergroot. De Partij voor de Dieren vindt dat er een goede compensatieregeling moet komen, om te voorkomen dat de gevolgen van het leenstelsel ook de komende jaren voor verschillen blijven zorgen. Die compensatieregeling voor de zogenoemde ‘pechgeneratie’ leenstelsel-studenten is minimaal het bedrag waar ze recht op hadden gehad als de basisbeurs niet was afgeschaft. Bovendien pleiten wij ervoor dat de ov-kaart voor studenten (mbo, hbo en universiteit) wordt omgezet in een gift en geldig blijft zolang de student studeert. Leerlingen die stage lopen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs krijgen ook recht op een gratis ov-kaart.

Rente op studieschuld blijft op 0%
De Partij voor de Dieren vindt het enorm belangrijk dat de rente die studenten moeten betalen op studieschulden wordt afgeschaft en naar 0% gaat en blijft

Het standpunt Royale compensatie studieschuld en rente studieschuld 0% is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer