SP is niet de Partij voor de Dieren


Groen beleid: SP is niet de Partij voor de Dieren


Alles op alles om Urgenda-doel te halen1

Klimaatwet repareren2Geen steun voor ondermaats stikstofbeleid van kabinet3Verbod op mest injecteren4Dierenwelzijn: SP is niet de Partij voor de Dieren


Dolfinarium en dierentuinen sluiten1

Geen steun voor visserij2

Tegen doorfokken dieren voor extreme productie3

Een transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitconsumptie stimuleren4

Ontwikkelingshulp: SP is niet de Partij voor de Dieren


Effectieve aanpak oorzaken armoede en kansenongelijkheid1

Bronnen

Groen beleid

1 SP was enthousiast over het Urgenda-doel, maar stemde tegen de motie van Partij voor de Dieren om 5 miljard euro vrij te maken om het Urgenda-doel te halen. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-5-miljard-voor-urgenda-doel

2 SP stemde tegen alle 17 amendementen van Partij voor de Dieren om de klimaatwet te repareren. https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-kritisch-op-tandeloos-klimaatbeleid

3 SP steunde het (nieuwe) stikstofbeleid van Rutte III, dat de natuur nauwelijks zal verbeteren en een nieuwe juridische strijd rond vergunningen oproept (PAS 2.0). Door de steun van SP haalde de stikstofwet een meerderheid. https://nos.nl/artikel/2371936-ook-eerste-kamer-achter-stikstofwet-van-schouten.html

4 Mestinjecties in de landbouwgrond maken de bodem en het bodemleven kapot. De SP stemde tegen een motie van de PvdD om mestinjecties te verbieden. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-over-mestinjecties-niet-langer-toestaan


Dierenwelzijn

1 SP heeft niets over sluiting van het dolfinarium of dierentuinen in haar verkiezingsprogramma opgenomen. https://www.sp.nl/verkiezingsprogramma-2021

2 Ondanks het feit dat quota voor visserij niet werken steunde SP zogenaamd ‘duurzame’ visserij. Daarnaast steunde de SP een motie waarin de verboden pulsvisserij permanent gelegaliseerd zou worden. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY2YqHmKvvAhWswAIHHdANCDAQFjABegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3D2c57f270-1e78-47d2-a332-ed1f4b3c3e28%26title%3DStemmingen%2520overige%2520moties%2520Mogelijk%2520verbod%2520op%2520pulsvisserij.pdf&usg=AOvVaw29aiFmvBUcFzXfS0Lc5FYQ

3 SP stemde tegen 4 amendementen van Partij voor de Dieren om doorfokken op extreme productie-eigenschappen van dieren in de bio-industrie te verbieden. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-varkens-die-structureel-meer-dan-12-biggen-krijgen https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-koeien-die-meer-dan-6000-kg-melk-per-jaar-produceren https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-dikbilrunderen https://www.partijvoordedieren...

4 SP laat zich niet uit over de eiwittransitie en een lagere vleesconsumptie; ook in het nieuwe verkiezingsprogramma blijft dit taboe. https://www.sp.nl/verkiezingsprogramma-2021 Volgens de New Food Kieswijzer (https://newfoodkieswijzer.nl/) is SP vóór inzetten op minder dierlijke en meer plantaardige consumptie, maar tegen een BTW-verhoging voor vlees. In een interview met Boerderij.nl zegt Frank Futselaar dat SP in principe tegen een vleestaks is. https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2021/3/Futselaar-SP-Kabinet-kan-gaan-voor-lange-termijn-718843E/

Ontwikkelingshulp

1 SP wil een stijging van het budget voor ontwikkelingshulp naar 0.7% van het BNI, 30% minder dan de Partij voor de Dieren. Alhoewel dit een verbetering is ten opzichte van het huidige budget, zal er naast het beperken van ons eigen aandeel in de grondoorzaken van armoede en kansenongelijkheid, ten minste een stijging naar 1% van het BNI nodig zijn. https://www.fondsenwerving.nl/verdieping/artikel/2021/03/10/Haagse-plannen-voor-de-non-profitsector-SP-ChristenUnie-PvdD

Terug naar De Progressieve Zweefvlieg Checker