Al onze idealen


Verkie­zings­pro­gramma 2023

Keer het tij! Kies voor:

Klimaat- en natuurcrisis aanpakken

Vrijheid voor dieren

Een eerlijke en duurzame economie

Minder vee, meer natuur en woningen

Groen en betaalbaar wonen

Internationale samenwerking voor rechtvaardigheid

Duurzaam, toegankelijk, snel en betaalbaar openbaar vervoer

Toegankelijk en inclusief onderwijs

Liefdevolle zorg en preventie

Cultuur betaalbaar en toegankelijk