Marianne Thieme


Partij­leider en voor­zitter van de Tweede Kamer­fractie

Marianne Thieme is medeoprichter, partijleider en voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Op 22 november 2006 werd zij in het parlement gekozen voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politiek beleid kiest en inmiddels geeft ze leiding aan een vierkoppige fractie. Vanuit de keuze voor expressieve politiek vraagt Marianne ook buiten het parlement voortdurend aandacht voor de planeetbrede visie van de partij. Zo publiceerde zij de boeken De eeuw van het Dier, Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen, Méér!, De kanarie in de kolenmijn en Groeiend verzet en werkte zij mee aan vijf documentaires over onder meer klimaatverandering en de vleesindustrie.

Internationale revolutie
De blog van Marianne die in twaalf talen op de internationale website van de Partij verschijnt, vormt een wereldwijde inspiratiebron voor politici, dierenbeschermers en duurzaamheidsdenkers. Met het uitdragen van een visie die de belangen van niet soortgenoten als uitgangspunt neemt, legde Marianne de basis voor achttien Partijen voor de Dieren wereldwijd. Inmiddels werkt zij ook aan een pan-Europese partij met andere zusterpartijen. Op EU-niveau wordt immers besloten over de grote landbouwsubsidies, eisen aan dierenwelzijn en het in stand houden van –door het verdrag van Lissabon beschermde tradities zoals stierenvechten en andere vormen van uitbuiting van dieren.

Fractievoorzitter
In de Tweede Kamer geeft zij dagelijks leiding aan de fractie, voert zij het woord tijdens debatten met fractievoorzitters en strijdt zij voor een verbod op onverdoofd slachten. Kenmerkend voor de debatbijdrages in de Tweede Kamer is de vaste afsluiting: "Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie."

Opleiding en eerder werk
Marianne studeerde rechten aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en Frans aan de Sorbonne in Parijs. Van 1997 tot 2001 was zij werkzaam bij onderzoeksbureau B&A Groep te Den Haag. Tussen 2001 en 2004 was Marianne beleidsmedewerker bij de stichting Bont voor Dieren waarna ze tot september 2006 directeur was van de Stichting Wakker Dier.

Documentaires:
- Meat the Truth (2007)
- Sea The Truth (2010)
- Haas in de Marathon (2012)
- One Single Planet (2015)
- #Powerplant (2019)

Gerelateerd

29 juli: de voor­raadkast van de Aarde is leeg, de super­markten puilen uit

OPINIE

Vandaag op 29 juli zijn de hernieuwbare voorraden die onze planeet ons kan bieden opgesoupeerd. De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Dat mogen we ons aantrekken, want als alle aardbewoners zouden consumeren alsof ze Nederlanders waren, zou Earth Overshoot Day al op 4 mei gevallen zijn. Alles wat we de rest van het jaar consumeren doen we ten laste van komende...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws