Klimaat­ak­koord: pappen, nathouden en door­schuiven


28 juni 2019

De Partij voor de Dieren is uiterst kritisch op het vrijdag gepresenteerde klimaatakkoord. Het akkoord negeert de gerechtelijke uitspraak in het Urgenda-vonnis, houdt de vervuiler uit de wind en schuift echte maatregelen door naar 2030. “Dit is een klimaatakkoord van het mogelijke, niet van het noodzakelijke. Pappen, nathouden en doorschuiven. De volgende kabinetten mogen het opknappen”, zegt Marianne Thieme

“Compromisme leidt al zeker tien jaar tot het vooruitschuiven van dringende maatregelen, waarbij het kabinet als belangrijkste argument hanteert: ‘het moet wel een beetje leuk en betaalbaar blijven’. Daarmee worden onacceptabele risico’s genomen die leiden tot ernstige gevolgen die niet leuk en niet betaalbaar zullen zijn”, vervolgt de partijleider.

Bio-industrie
Zo blijkt uit het akkoord dat de grote olifant in de Kamer – de krimp van de veehouderij - nog steeds onbespreekbaar is. De aangekondigde stopregeling is voor de PvdD volstrekt onvoldoende. Thieme: “Het enige dat het kabinet nu doet is de veehouderij voor de zoveelste keer extra subsidies toestoppen. Geld voor varkenshouders die toch al wilden stoppen, meer mestfabrieken voor bruine stroom en meer potdichte stallen.”

Biomassa
Als het aan de Partij voor de Dieren ligt worden de plannen voor biomassacentrales direct geschrapt. In de antwoorden op recente Kamervragen van Marianne Thieme en Femke Merel van Kooten geeft de minister toe dat de kap van bomen in Nederland netto bijdraagt aan de uitstoot van CO2. “Dit kabinet leeft in een biomassabubbel: eerst een paar bomen planten, maar vervolgens overgaan tot massale boskap om de verbrandingsovens te vullen. Daardoor is er uiteindelijk meer uitstoot dan er wordt bespaard. Kolencentrales moeten uiteraard dicht, maar daar moeten geen houtkachels voor in de plaats komen”, stelt Thieme.

Mobiliteit
Ook als het gaat om vervoer durft het kabinet geen echte keuzes te maken, zoals meer OV, meer fietsen, minder auto’s, meer elektrisch, verlaging maximum snelheid en een definitieve streep door Lelystad Airport. Thieme: “Wel trekt het kabinet geld uit voor campagnes om de bandenspanning beter te controleren. De gebakken lucht van het zelfbenoemde ‘groenste’ kabinet ooit. We blijven met 130 kilometer per uur naar een onverantwoord warme aarde snellen. Maar wel met harder opgepompte banden...”

Gebouwde omgeving
Over de gebouwde omgeving heeft het lekkende kabinet in de aanloop naar de presentatie een geregisseerde goednieuwsshow naar buiten gebracht. Alsof én de energierekening kan dalen én de CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen door verschuiving van gas naar elektrisch. De Partij voor de Dieren ziet echter geen enkele garantie en geen enkel afrekenbaar doel

Gerelateerd nieuws

PvdD wil verbod en heroverweging jacht door komst wolf

De Partij voor de Dieren wil een jachtverbod in een straal van 100 km rond het leefgebied van het wolvenpaar met jongen op ...

Lees verder

BBQ vleeslobby in strijd met integriteitsregels

Vandaag wordt voor de 42e keer een met bier en wijn overgoten lobbybarbecue georganiseerd in de tuin van perscentrum Nieuwspo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief