Motie Thieme c.s.: regering moet belofte toe te werken naar budget ontwik­ke­lings­sa­men­werking van 0,7% nakomen


19 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Nederlandse budget voor Ontwikkelingssamenwerking van 0,57% (2019) verder terugzakt naar 0,53% van het bruto nationaal inkomen (in 2020),

overwegende, dat in EU- en VN-verband is afgesproken dat landen op termijn 0,7% van hun bruto nationaal inkomen zullen besteden aan ontwikkelingssamenwerking,

constaterende, dat het kabinet in mei 2018 beloofde om tijdens deze kabinetsperiode te kijken of extra investeringen mogelijk zijn, om “te streven naar een budget van 0,7%”,

verzoekt de regering deze belofte na te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Asscher
Marijnissen
Klaver
Kuzu
Van der Staaij
Krol


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

PVV, FvD, VVD