Bijdrage Thieme aan debat over door­be­re­ke­ningen Klimaat­ak­koord


14 maart 2019

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Voorzitter,

505 dagen met een meerderheidscoalitie, hoe klein ook. Na al die tijd kan het kabinet weinig tot niets aan groene maatregelen tonen. Het regeerakkoord ging al vrijwel uitsluitend over maatregelen die door een volgend kabinet genomen zouden moeten worden. En wat er aan maatregelen is genomen, zou hoofdzakelijk bij burgers terecht komen. Een hogere energiebelasting van pakweg zo’n 350 euro per huishouden…. Daarmee is het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid flink beschadigd.
En hetzelfde uitstel- en afschuifgedrag geldt voor het klimaatakkoord. De twee planbureaus gaven het akkoord een dikke onvoldoende.

Voorzitter, de inkt van de doorrekeningen was nog niet droog of de minister-president toverde een paar groene beloftes uit zijn hoge hoed. Onuitgewerkt: het klimaat redden op de achterkant van een bierviltje. En ongeloofwaardig: schone woorden met vuile daden.
Nog geen twee weken geleden heeft het kabinet een belang genomen van 700 miljoen euro in het zwaar vervuilende Air France-KLM!

En nu deze vlucht naar voren, over de verkiezingen heen mooi weer spelen. Als het eerst maar lente wordt, of zomer, dan zal de kiezer wel wat milder gestemd zijn en heeft het kabinet in elk geval deze verkiezingen voor Provincie en Eerste Kamer overleefd.
Burgers wordt nu weer een lagere energieheffing beloofd, en grote bedrijven een hogere. Bedoeld om nog net even voor de verkiezingen de indruk weg te nemen dat het kabinet er vooral zit voor multinationals. En zo krijgt de industrie – misschien – te maken met een CO2-belasting, onduidelijk is of dat deze kabinetsperiode nog lukt. Maar de grootste vervuilers – landbouw en luchtvaart –ontspringen de dans zeer waarschijnlijk opnieuw. Graag meer duidelijkheid.

De uitwerking volgt na de verkiezingen. En de minister-president heeft al gezegd dat het wel “verstandig” moet, om bedrijven niet uit Nederland te jagen. En achter dat woordje verstandig, gaat een wereld schuil van neoliberalisme, marktwerking en het veiligstellen van de internationale concurrentiepositie. Volgens de minister-president gaat de landbouwsector een extra bijdrage leveren. En hoe, voorzitter? Door de vervuilende veehouderij… subsidie te geven. En daarmee is het LTO wel gelukt waar Shell niet in is geslaagd: de belastingbetaler wederom te laten opdraaien voor de kosten van het opruimen van de shit die de veehouderij veroorzaakt, letterlijk. De boerenlobby gaat er al vanuit dat de subsidie bedoeld is voor mestfabrieken en potdichte stallen.
Het PBL stelt echter net als de Raad voor de Leefomgeving dat een inkrimping van de veestapel onvermijdelijk en veel effectiever is. Maar die heilige koe durft het kabinet niet bij de horens te vatten. Het kabinet loopt ver achter op de reductie eis die de rechter twee keer uitsprak in de Urgenda-zaak. Ook nu weer probeert het Kabinet om met praatjes de gaten te dichten.

Het kan zo simpel zijn. Als Nederlanders drie dagen per week geen vlees zouden eten, zou dat evenveel besparing aan broeikasgassen opleveren als het van de weg halen van 3,3 miljoen auto’s.

Voorzitter, het cliëntelisme van met name de CDA en VVD - voor de hardwerkende agrariër – staat politieke visie en daadkracht in de weg. Het klimaatbeleid wordt gereduceerd tot koopkrachtplaatjes en valse hoop voor de toekomst.

Voorzitter, wie gelooft nog oprecht dat dit kabinet werkelijk iets wil doen aan de klimaatcrisis? ChristenUnie en D66 hebben zich in het pak laten naaien door CDA en VVD en uit angst voor zetelverlies proberen ze nu de schade te beperken.

Voorzitter, op 20 maart kunnen kiezers laten weten dat zij het kabinet het klimaat niet toevertrouwen. Scholieren lieten ook vandaag weer weten dat zij een radicale koerswijziging willen, meer dan 40.000 mensen gingen afgelopen zondag in weer en wind de straat op om te protesteren. Over 6 dagen gaan de stembussen open. Voorzitter, het verzet groeit!

En mede daarom ben ik voorts van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.