Motie Thieme voor een breder toet­sings­kader voor inves­te­rings­fonds op sociale of ecolo­gische impact


19 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet voorstellen gaat doen voor een ‘groeiagenda’ en een investeringsfonds, gericht op economische groei,

verzoekt de regering een breder toetsingskader te ontwikkelen voor de beoordeling van mogelijke investeringen uit het fonds, om uit te sluiten dat deze een negatieve sociale of ecologische impact zullen hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Marijnissen, Thieme e.a. verhoging lonen bedrijfsleven

Lees verder

Motie Marijnissen, Thieme e.a. verhoging tarieven sociaal advocaten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer