BBQ vlees­lobby in strijd met inte­gri­teits­regels


4 juli 2019

Vandaag wordt voor de 42e keer een met bier en wijn overgoten lobbybarbecue georganiseerd in de tuin van perscentrum Nieuwspoort, betaald door de vlees- en pluimveeindustrie. Alleen leden van het parlement, het kabinet en lobbyisten uit de vee- en vleesindustrie zijn uitgenodigd. "Onacceptabel dat de parlementaire barbecue nog steeds in deze vorm kan bestaan. Een lobbyfestijn dat openlijk de indruk wekt van verbondenheid tussen politiek en vleesindustrie", zegt PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme.

Saillant detail: direct na afloop van de lobbybarbecue vindt in de Kamer het verantwoordingsdebat met landbouwminister Schouten plaats.Thieme: "Het land zou te klein zijn als de tabaks- of auto-industrie een vergelijkbaar feestje bij Nieuwspoort zou organiseren. Kamerleden behoren zich niet te laten fêteren door een commerciële sector, zeker niet als de belangen van die sector aansluitend in het parlement besproken worden."

Integriteit
Beide Kamers van de Staten Generaal hanteren een gedragscode integriteit. Diners, excursies en evenementen worden daarin uitdrukkelijk genoemd als beïnvloedingsmiddelen waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Ook dit jaar werd Nederland door de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) op de vingers getikt voor een gebrek aan duidelijke regels over omgang met lobbyisten. Van politici wordt verwacht dat ze zelf moeten inschatten wat wel of niet mag, staat in het evaluatieverslag van 2019, en dat maakt ze kwetsbaar.
Daar is de barbecue op de laatste vergaderdag voor het zomerreces een pijnlijk voorbeeld van. De parlementaire barbecue - sinds 2004 omgedoopt tot ‘Binnenhof Barbecue’ omdat dat minder naar belangenverstrengeling riekte - heeft een eigen website, waar volop foto’s staan van bewindslieden, Kamerleden en lobbyisten, die zonder gêne met een glas wijn en een stuk vlees in de hand druk in gesprek zijn. De Tweede Kamer maakte zelfs een officieel promotiefilmpje voor deze lobbybarbecue, met publiek geld gefinancierd en de suggestie wekkend dat het een officieel evenement zou zijn dat boven elke twijfel verheven is.


Verwevenheid

In een KLPD-rapport uit 2003, dat toenmalig minister Donner geheim probeerde te houden, constateerde de Recherche dat de integriteit structureel gevaar loopt door “de verwevenheid van de veehouderijsector met de politiek”. Dat adequate bestrijding van de illegale handel in besmet veevoer wordt tegengewerkt door een “zeer summiere handhaving, geringe pakkans en lage strafmaat”.
In meer dan de helft van de in het rapport onderzochte milieumisdrijven is sprake van "corrumperende handelingen". De uitgelekte voedselschandalen in de veehouderij waren volgens het rapport slechts het topje van de ijsberg. Overtredingen in de vee- en vleesindustrie blijven stelselmatig onbestraft, de NVWA krijgt van de politiek te weinig budget voor toezicht en handhaving.

Zendtijd Politieke Partijen
De Partij voor de Dieren vraagt tijdens de Binnenhof BBQ aandacht voor deze te nauwe banden tussen politiek en vee- en vleessector in de Zendtijd Politieke Partijen die om 12:53 uur op NPO 2 wordt uitgezonden.

Gerelateerd nieuws

Klimaatakkoord: pappen, nathouden en doorschuiven

De Partij voor de Dieren is uiterst kritisch op het vrijdag gepresenteerde klimaatakkoord. Het akkoord negeert de gerechtelij...

Lees verder

PvdD betreurt vertrek Femke Merel Van Kooten-Arissen uit Tweede Kamerfractie

De Partij voor de Dieren betreurt het vertrek van Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen uit de Tweede Kamerfractie van de p...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief