Vragen aan de minister van Financiën naar aanleiding van zijn uitspraken in de Frank­furter Allge­meine Zeitung van 19 maart 2017


Indiendatum: mrt. 2017

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Financiën naar aanleiding van zijn uitspraken in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 19 maart 2017.

1. Is het waar dat u in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 19 maart jongstleden de uitspraak hebt gedaan dat de lidstaten van de eurozone die tijdens de crisis in problemen zijn geraakt hun – en ik parafraseer – "geld dan maar niet hadden moeten opmaken aan vrouwen en drank om vervolgens bij de anderen om steun aan te kloppen"?[1]

2. Bent u bekend met het onderzoek dat een parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Zoe Konstantopoulou in juni 2015 heeft gepresenteerd, waarin werd geconcludeerd dat het merendeel van de Griekse staatsschuld onrechtmatig is aangegaan en onder internationaal recht kan worden aangeduid als "odieus"?[2]

3. Is het u bekend dat de Spaanse en Ierse staatsschulden op het moment van uitbreken van de financiële crisis in september 2008 met respectievelijk 40 en 44 procent van het BBP tot de laagste van de eurozone behoorden?

4. Is het u bekend dat de sterke groei in Spaanse en Ierse staatsschulden vooral te wijten is aan de noodzaak om banken te redden die onoordeelkundig kredieten aan de private sector hadden verschaft?

5. Bent u met mij van mening dat gezien de feiten genoemd in vragen 2 tot en met 4 hetgeen pas geeft om te stellen dat de crisisstaten "geld dan maar niet hadden moeten opmaken aan vrouwen en drank om vervolgens bij de anderen om steun aan te kloppen"? Zo ja, bent u bereid excuses te maken voor deze uitspraak? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u met mij van mening dat het in uw positie onverantwoord is om een dergelijke uitspraak te doen tegen de achtergrond van de grote sociaal-economische offers die de gewone Griek, Spanjaard en Ier zich sinds het uitbreken van de eurocrisis in 2010 hebben moeten brengen? Is dit het soort moreel leiderschap waar u in de Groene Amsterdammer van 8 maart jongstleden uw collega's toe opriep?[3]

[1] https://www.ft.com/content/2498740e-b911-3dbf-942d-ecce511a351e

[2] http://www.zerohedge.com/news/2015-06-17/greek-debt-committee-just-declared-all-debt-illegal-illegitimate-and-odious

[3] https://www.groene.nl/artikel/mensen-willen-controle

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 22 mrt. 2017

Uitspraak van minister zijn volgen hem onjuist weergegeven. In het interview heeft hij het belang benadrukt van solidariteit en wederkerigheid in de unie en dat solidariteit met verplichtingen komt. Zijn boodschap gold voor alle landen in de EU.

Hij erkent de lage staatsschuld van Spanje en Ierland op het moment van uitbreken van financiële crisis. De staatsschuld van die landen is volgens hem te wijten aan verschillende oorzaken.

2017Z03966

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Financiën over uitspraken van de minister in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 19 maart 2017 (ingezonden 23 maart 2017)

1)

Is het waar dat u in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 19 maart jongstleden de uitspraak heeft gedaan dat de lidstaten van de eurozone die tijdens de crisis in problemen zijn geraakt hun – en ik parafraseer – geld dan maar niet hadden moeten opmaken aan vrouwen en drank om vervolgens bij de anderen om steun aan te kloppen? 1)

Antwoord vraag 1

Nee dit klopt niet. Het correcte citaat in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 19 maart jongstleden in antwoord op een vraag over het belang van strikte naleving van de EU regels luidt:

Auch ich selbst halte den Pakt für extrem wichtig.

Zum einen machen wir uns nach außen hin berechenbar, wenn wir ihn konsequent anwenden. Zum anderen wirkt der Pakt innerhalb der Eurozone vertrauensbildend. In der Euro-Krise haben sich die nördlichen Eurostaaten solidarisch mit den Krisenländern gezeigt. Als Sozialdemokrat halte ich Solidarität für äußerst wichtig. Aber wer sie einfordert, hat auch Pflichten. Ich kann nicht mein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend Sie um Ihre Unterstützung bitten. Dieses Prinzip gilt auf persönlicher, lokaler, nationaler und eben auch auf europäischer Ebene.

2)

Bent u bekend met het onderzoek dat een parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Zoi Konstantopoulou in juni 2015 heeft gepresenteerd, waarin werd geconcludeerd dat het merendeel van de Griekse staatsschuld onrechtmatig is aangegaan en onder internationaal recht kan worden aangeduid als "odieus"? 2)

Antwoord vraag 2

Ja.

3)

Is het u bekend dat de Spaanse en Ierse staatsschulden op het moment van het uitbreken van de financiële crisis in september 2008 met respectievelijk 40 en 44 procent van het BBP tot de laagste van de eurozone behoorden?

Antwoord vraag 3

Uit de meest recente cijfers van Eurostat over de bruto geconsolideerde schuld van de overheid aan het einde van het derde kwartaal van 2008 blijkt dat Spanje destijds een staatsschuld had van 36,9%-BBP en dat Ierland een staatsschuld had van 38,6%-BBP. Alleen Luxemburg, Slovenië en Finland hadden toen een lagere staatsschuldratio.

4)

Is het u bekend dat de sterke groei in Spaanse en Ierse staatsschulden vooral te wijten is aan de noodzaak om banken te redden die onoordeelkundig kredieten aan de private sector hadden verschaft?

Antwoord vraag 4

De sterke stijging van de Spaanse en Ierse staatsschulden sinds 2008 is toe te schrijven aan een combinatie van factoren. Het redden van banken met publieke middelen is daar één van. Oplopende begrotingstekorten waren ook een belangrijke oorzaak.

5)

Deelt u de mening dat gezien de feiten genoemd in vragen twee tot en met vier het geen pas geeft om te stellen dat de crisisstaten geld dan maar niet hadden moeten opmaken aan vrouwen en drank om vervolgens bij de anderen om steun aan te kloppen? Zo ja, bent u bereid excuses te maken voor deze uitspraak? Zo nee, waarom niet?

6)

Deelt u de mening dat het in uw positie onverantwoord is om een dergelijke uitspraak te doen tegen de achtergrond van de grote sociaaleconomische offers die de gewone Griek, Spanjaard en Ier sinds het uitbreken van de eurocrisis in 2010 hebben moeten brengen? Is dit het soort moreel leiderschap waar u in de Groene Amsterdammer van 8 maart jongstleden uw collega's toe opriep? 3)

Antwoord vraag 5 en 6

In uw vraag wordt mijn uitspraak opnieuw onjuist weergegeven (zie mijn antwoord op vraag 1). In het interview heb ik het belang benadrukt van solidariteit en wederkerigheid in de unie en dat solidariteit met verplichtingen komt. Het is zeer onfortuinlijk dat er een link is gelegd met de genoemde programmalanden, dit heb ik noch zo gezegd noch zo bedoeld. Deze landen hebben een diepe crisis doorgemaakt, met zeer ingrijpende sociale gevolgen. Solidariteit was dan ook zeer op zijn plaats. Voor de verdere versterking van de EMU is het cruciaal dat solidariteit hand in hand gaat met het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het respecteren van de regels; een boodschap die voor alle landen geldt.

1) https://www.ft.com/content/2498740e-b911-3dbf-942d-ecce511a351e

2) http://www.zerohedge.com/news/2015-06-17/greek-debt-committee-just-declared-all-debt-illegal-illegitimate-and-odious

3) https://www.groene.nl/artikel/mensen-willen-controle

Interessant voor jou

Vragen over het extreem doorfokken van dieren in de vee-industrie voor verhoogde productie

Lees verder

Vragen over de berichtgeving in Dagblad Trouw over belastingafspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer