Motie Segers, Thieme e.a. aanpassen trap-op-trap-af syste­matiek gemeenten


19 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige invulling van de trap-op-trap-af systematiek leidt tot forse schommelingen in de gemeentebudgetten,

overwegende dat gemeenten gedurende het lopende begrotingsjaar en zelfs met terugwerkende kracht worden geconfronteerd met deze schommelingen, waardoor zij voor forse bezuinigingsopgaven staan en geen meerjarige financiƫle zekerheid hebben,

spreekt uit, ongewenste effecten van de trap-op-trap-af systematiek te willen voorkomen,

verzoekt de regering, samen met VNG te onderzoeken met welke aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek gemeenten meerjarig meer financiƫle zekerheid kunnen krijgen, en hiertoe voor het einde van het jaar met voorstellen te komen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Segers

Jetten

Dijkhoff

Heerma

Thieme

Krol

Klaver

Kuzu

Baudet

Van der Staay

Van Kooten - Arissen

Marijnissen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen