Motie Asscher, Thieme e.a. beter loon voor leraren in voort­gezet speciaal onderwijs


19 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat ieder kind moet kunnen rekenen op een goede leraar voor de klas;

constaterende, dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs nu minder verdienen dan hun collega's in het voortgezet onderwijs;

verzoekt de regering, bij de eerstvolgende cao-onderhandelingensronde in het voortgezet onderwijs de sector de mogelijkheid te bieden om vso-leraren te gaan waarderen naar de vo-cao, en hiervoor de benodigde 20 miljoen euro vrij te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Klaver

Marijnissen

Krol

Van Kooten - Arissen

Kuzu

Thieme

Van der Staay

Baudet


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD