Vragen Thieme en Ouwehand over de Amazo­ne­branden en de westerse verant­woor­de­lijkheid bij de branden


Schriftelijke vragen van de leden Thieme en Ouwehand (PvdD) aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Amazonebranden en de westerse verantwoordelijkheid bij de branden.

  1. Kunt u bevestigen dat de Amazonebranden bestaan uit een groot aantal relatief kleine brandhaarden en dat veel branden ontstaan zijn langs of in de nabijheid van wegen, wat volgens experts van onder andere NASA[1] en de Wageningen Universiteit erop wijst dat veel branden door mensen zijn aangestoken? Laat u zich informeren over het onderzoek naar de veroorzakers van de branden en zo ja, door wie?
  2. Erkent u dat het EU-Mercosur-handelsverdrag de perverse prikkel in zich draagt voor Braziliaanse veevoer- en veeteeltbedrijven om versneld uit te breiden en daarmee debet is aan de Amazonebranden?
  3. Heeft u gelezen dat veevoer- en veeteeltbedrijven alvast anticiperen op deze nieuwe investeringsmogelijkheden door grond ‘gereed te maken’ voor landbouw, onder meer door het organiseren van een ‘Day of Fire’?[2][3] Wat vindt u van deze ontwikkelingen?
  4. Waar ligt voor u de grens als het gaat om (beoogde) handelspartners die zich schuldig maken aan het ruim baan geven aan veevoer- en veeteeltbedrijven die de Amazone afbranden?
  5. Bent u, zoals verwoord in uw brief van mei 2018[4], nog steeds de mening toegedaan dat het acceptabel is dat Nederlandse bedrijven meehelpen aan het aanleggen van de infrastructuur voor de zogenaamde ‘sojaroute’ dwars door de Amazone?[5]
  6. Bent u bereid om bedrijven, zoals Boskalis, Arcadis, Damen Shipyards, Alewijnse en Van Oord die de ontbossing in landen elders en specifiek de Amazone faciliteren, ook door het aanleggen van infrastructuur zoals wegen, spoorwegen en havens, uit te sluiten van aanbestedingen van de Nederlandse overheid? Zo ja, wanneer kan u een plan van aanpak naar de Kamer sturen? Zo nee, bent u wel bereid om deze bedrijven op deze activiteiten aan te spreken? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om harde maatregelen te treffen zoals een boycot op producten uit Brazilië, zoals veevoer, vlees en suiker? Zo ja, per wanneer zullen deze maatregelen ingaan? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u ook bereid in de EU voor dergelijke maatregelen te pleiten?
  9. Kunt u aangeven welke stok u in gedachten heeft gehad toen u het in de talkshow Jinek over de wortel en de stok had die het Mercosur-verdrag zou moeten zijn? Betekenen deze ferme woorden dat u uw steun voor het Mercosur-verdrag kan intrekken, zoals Frankrijk inmiddels ook gedaan heeft?[6]

[1] https://www.sciencemag.org/news/2019/08/little-bit-everything-burning-nasa-scientist-dissects-amazon-fires

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/29/bolsonaro-zit-fout-maar-daarom-zit-de-eu-niet-meteen-goed-a3971481

[3] https://www.theguardian.com/world/2019/aug/26/brazil-amazon-fire-day-warning

[4] Kamerstuk: 26485-290

[5] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/nederland-bouwt-mee-aan-een-sojaroute-die-de-amazone-nog-verder-vernielt~b5dc16b7/

[6] https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/9/Frankrijk-stemt-tegen-handelsakkoord-Mercosur-468545E/