Motie Vestering over een verbod op drijf­mid­delen die pijn of stress veroor­zaken


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij herhaling is geconstateerd dat dieren in slachthuizen pijnlijke stroomschokken krijgen en hard worden geslagen met peddels om ze sneller door het slachthuis te jagen,

overwegende dat wetgeving voorschrijft dat er moet worden gezorgd voor een “gestage toevoer van dieren voor de bedwelming en het doden, zodat wordt voorkomen dat dierenbegeleiders dieren moeten opjagen vanuit de wachthokken”,

verzoekt de regering een verbod in te stellen op het gebruik van drijfmiddelen die pijn of veel stress kunnen veroorzaken bij dieren, zoals elektrische prikkers waarmee stroomschokken worden gegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

BBB, Van Haga, CDA, FVD, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Vestering over niet-chemische alternatieven meenemen bij vergelijkende beoordelingen landbouwgif

Lees verder

Motie Van Esch over onderzoeken met welke juridische middelen een einde kan worden gemaakt aan wegmengpraktijken van gevaarlijk afval in brandstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer