Motie Van Esch c.s. over de bestrijding van moderne slavernij prio­riteit van het Neder­landse beleid tegen discri­mi­natie en racisme maken


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden adviseert dat de Staat der Nederlanden overgaat tot erkenning, excuses en herstel voor het slavernijverleden,

constaterende dat miljoenen mensen over de hele wereld in situaties van extreme uitbuiting of gedwongen arbeid verkeren, ook wel getypeerd als moderne slavernij, en dat zowel Nederlandse bedrijven als het Nederlandse handelsbeleid hier direct en indirect aan bijdragen,

overwegende dat erkenning van het verleden aan kracht wint als ook moderne slavernij actief wordt bestreden,

verzoekt de regering de actieve bestrijding van moderne slavernij een van de prioriteiten te maken van het Nederlandse beleid tegen discriminatie en racisme,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Simons
Den Haan
Ceder
Westerveld


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Volt, BBB, BIJ1, Den Haan, CDA

Tegen

PVV, FVD, VVD, Van Haga, JA21