Christine Teunissen


Tweede Kamerlid

Christine Teunissen is historica en Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Sinds 2015 was ze lid van de Eerste Kamer en sinds 2014 fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad.

In de Tweede Kamer houdt Christine zich bezig met Klimaat, Economie en economische systeemverandering, Biodiversiteit, Vrijhandelsverdragen, Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Europese Unie, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs Cultuur en Wetenschap/leenstelsel.

Christine studeerde sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar verschillende sociale bewegingen die het opnemen tegen de gevestigde orde. Ze onderzocht onder andere ontwikkelingen in de beeldvorming over de Partij voor de Dieren in de media.
Tussen 2012 en 2014 was ze persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie. Als gemeenteraadslid in Den Haag maakte ze zich dagelijks sterk voor een lokale ‘groene revolutie’. Dankzij Partij voor de Dieren Den Haag komt de gemeente onder andere met een plan om de meest versteende wijken in Den Haag te vergroenen en met heldere doelstellingen om de oorzaken van klimaatverandering te beperken.

Gerelateerd

‘Maak plant­aardig eten de norm op Klimaattop Glasgow’

De Partij voor de Dieren wil dat ‘Carnivoor? Geef het door!’ wordt toegepast op de komende klimaattop in Glasgow (COP26). Volgens dat principe worden de rollen omgedraaid en wordt plantaardig voedsel de standaard. Wie vlees wil moet erom vragen. “Goed voor de dieren en goed voor het klimaat”, zegt PvdD-Kamerlid Christine Teunissen. Ze heeft Kamervragen gesteld waarmee ze het kabinet aanspoort hie...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws