Motie Ouwehand over het voorkomen van ziekte en sterfte bij geiten­bokjes


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bokjes die geboren worden in de melkgeitenhouderij vrijwel altijd direct na geboorte van de moeder worden gescheiden;

constaterende dat schrikbarend hoge aantallen bokjes en overtollige geitenlammetjes ernstig ziek worden en sterven nadat ze bij hun moeder zijn weggehaald;

constaterende dat het vrijblijvende plan van aanpak van de sector geen noemenswaardige verbetering heeft opgeleverd voor de dieren;

spreekt uit dat zowel de percentages als de daadwerkelijke aantallen bokjes die te kampen hebben met een zeer slechte gezondheid of zelfs sterven nog altijd onacceptabel hoog zijn;

spreekt uit dat maatregelen om ziekte en sterfte onder bokjes te voorkomen uit moeten gaan van de intrinsieke waarde van het dier en zowel het welzijn van de bokjes als dat van de geiten moeten dienen;

verzoekt de regering zelf een plan van aanpak op te stellen waarin concrete doelen worden gesteld voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes en waarin het welzijn en de intrinsieke waarde van zowel de geiten als hun jongen voorwaardestellend zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Simons/Van Raan over een tijdelijke vrijstelling van het schuldenbewind voor gedupeerde ouders

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over uitspreken dat voor schadeafhandeling en proces van heling kosten noch moeite gespaard mogen worden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer