Motie Van Raan c.s. over een plan van aanpak waarin maatwerk en heling centraal staan


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) vaststelt dat de hersteloperatie vast dreigt te lopen omdat maatwerk en snelheid onverenigbaar zijn;

overwegende dat een zorgvuldige, individuele, integrale schadeafhandeling voorop moet blijven staan;

overwegende dat het voor het proces van heling juist belangrijk is dat de gedupeerde ouders zo veel tijd krijgen als ze nodig hebben;

verzoekt de regering, om in samenspraak met de ouders tot een plan of plannen van aanpak te komen waarbij maatwerk en heling centraal staan en waarin snelheid ondergeschikt gemaakt wordt door de situatie van gedupeerden te bevriezen, zodat de ellende zich niet verdiept in de tussentijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Simons

Azarkan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

Van Haga, PVV, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over uitspreken dat voor schadeafhandeling en proces van heling kosten noch moeite gespaard mogen worden

Lees verder

Motie Azarkan/Van Raan over het delen van alle stukken die betrekking hebben op memo-Palmen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer