Motie over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is


5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aantal onderwijsinstellingen al heeft aangegeven door te gaan met onlineonderwijs;

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat studenten vaak ontevreden zijn over de kwaliteit van onlineonderwijs, dat studenten de interactie met hun medestudenten missen en dat studenten meer eenzaamheid, concentratieproblemen en motivatieproblemen ervaren wanneer ze meer onlineonderwijs volgen;

verzoekt het kabinet, in gesprek te gaan met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU om ervoor te zorgen dat fysiek onderwijs de norm is, en behoudens dwingende omstandigheden alleen bij hoge uitzondering en met instemming van studenten en docenten tot afstandsonderwijs mag worden overgegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint
Paternotte
Wassenberg
Gündoğan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, Volt, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over prioriteit voor fiets en openbaar vervoer

Lees verder

Motie Kwint/Wassenberg over formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring kan worden ingezet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer