Motie Vestering over de maximale tempe­ratuur voor dier­trans­porten verlagen naar 30 graden


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister vorig jaar een verbod heeft ingesteld op het transport van dieren bij een temperatuur van 35 graden Celsius of hoger,

overwegende dat dieren in de veehouderij al bij 24°C last kunnen krijgen van de warmte en al ernstig kunnen lijden door hittestress tussen de 26°C en 29°C, waardoor de norm van 35 graden veel te hoog is,

constaterende dat de minister in Europa pleit voor een verbod op langeafstandstransporten als het ergens tijdens het transport 30 graden of warmer is, tenzij er gebruik wordt gemaakt van klimaatgestuurde transportwagens,

verzoekt de regering de maximale temperatuur voor diertransporten te verlagen naar 30 graden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, SP, GroenLinks, Volt, BIJ1, Den Haan

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, Van Haga, JA21, BBB

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over zo snel mogelijk het beleid structureel te wijzigen zodat grootschalige import van houtige biomassa verboden wordt

Lees verder

Motie Vestering over de wachttijd bij het slachthuis tot de start van het uitladen naar maximaal 15 minuten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer