Esther Ouwehand


Frac­tie­voor­zitter in de Tweede Kamer en partij­leider

Ondanks haar jarenlange ervaring in politiek Den Haag voelt Esther zich nog steeds meer activist dan politicus.

“Ik voel me als volksvertegenwoordiger vooral onderdeel van een beweging die allang gaande is in de maatschappij. Die beweging was toe aan een politieke stem.”

Esther Ouwehand (Katwijk, 1976) werd na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam marketing manager bij een uitgeverij voor tijdschriften. Na een jaar of vijf had ze genoeg gezien van het bedrijfsleven – net in de periode dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Ze was direct enthousiast over het idee van een partij die exclusief opkomt voor dierenbelangen. Ze zegde in 2004 haar baan bij de uitgeverij op en werd coördinator van het partijbureau. In die functie heeft zij gewerkt aan de opbouw van de partijorganisatie.
Twee jaar later, toen de Partij voor de Dieren twee zetels veroverde bij verkiezingen van 2006, betrad ze samen met Marianne Thieme de Tweede Kamer voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politieke beleid kiest.

Toen Thieme in 2019 afscheid nam van de Tweede Kamer nam Ouwehand het stokje van haar over als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Op het partijcongres op 26 januari 2020 maakte ze bekend zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de verkiezingen in 2021.

“De tijd is nu. Ons landbouwsysteem laat op schrijnende wijze zien wat er misgaat als groei de heilige graal is. Met rampzalige gevolgen voor dieren, mensen, natuur en milieu. We kunnen het tij keren door te kiezen voor een fundamentele systeemverandering: het moet kleinschaliger, plantaardiger, duurzamer, zonder gif, zonder kunstmest en zonder grootschalige uitbuiting van weerloze dieren.”

Ouwehand zet zich niet alleen in de Kamer in voor dierenrechten maar is ook regelmatig in het land te vinden als gastspreker op congressen, evenementen en demonstraties.

Woonplaats: Leiden
Fractievoorzitter en partijleider sinds: oktober 2019
Tweede Kamerlid sinds: november 2006
Daarvoor:
coördinator partijbureau

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gerelateerd

Esther Ouwehand geeft inspi­re­rende speech op 33e PvdD-congres

Op zondag 21 november vond het 33e congres plaats van de Partij voor de Dieren, het congres werd online georganiseerd. Het basisverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gepresenteerd en inclusief de aangenomen amendementen door de leden vastgesteld. De kandidatenlijsten voor de 30 gemeenten waar de PvdD zal deelnemen aan de verkiezingen op 16 maart 2022 werden aan de leden voo...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws