Esther Ouwehand


Partij­leider en frac­tie­voor­zitter in de Tweede Kamer

Ondanks haar jarenlange ervaring in politiek Den Haag voelt Esther zich nog steeds meer activist dan politicus.

“Ik voel me als volksvertegenwoordiger vooral onderdeel van een beweging die allang gaande is in de maatschappij. Die beweging was toe aan een politieke stem.”

Esther Ouwehand (Katwijk, 1976) werd na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam marketing manager bij een uitgeverij voor tijdschriften. Na een jaar of vijf had ze genoeg gezien van het bedrijfsleven – net in de periode dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Ze was direct enthousiast over het idee van een partij die exclusief opkomt voor dierenbelangen. Ze zegde in 2004 haar baan bij de uitgeverij op en werd coördinator van het partijbureau. In die functie heeft zij gewerkt aan de opbouw van de partijorganisatie.
Twee jaar later, toen de Partij voor de Dieren twee zetels veroverde bij verkiezingen van 2006, betrad ze samen met Marianne Thieme de Tweede Kamer voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politieke beleid kiest.

Toen Thieme in 2019 afscheid nam van de Tweede Kamer nam Ouwehand het stokje van haar over als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Op het partijcongres op 26 januari 2020 maakte ze bekend zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de verkiezingen in 2021. Inmiddels zit Ouwehand ruim 15 jaar in de Kamer. Daarmee is ze een van de meest ervaren leden van het Nederlands parlement.

“De tijd is nu. Ons landbouwsysteem laat op schrijnende wijze zien wat er misgaat als groei de heilige graal is. Met rampzalige gevolgen voor dieren, mensen, natuur en milieu. We kunnen het tij keren door te kiezen voor een fundamentele systeemverandering: het moet kleinschaliger, plantaardiger, duurzamer, zonder gif, zonder kunstmest en zonder grootschalige uitbuiting van weerloze dieren.”

In januari 2021, middenin de coronacrisis, bracht zij haar eerste boek uit getiteld 'Dieren kunnen de pest krijgen. En nu?'. Hierin zet Ouwehand de grondoorzaken van de Covid-pandemie op een rij en laat zij zien hoe nieuwe pandemische dreigingen te voorkomen zijn.

Fractievoorzitter en partijleider sinds: oktober 2019
Tweede Kamerlid sinds: november 2006
Daarvoor:
coördinator partijbureau
Dossiers: Veehouderij en landbouw, zoönose, stikstof, NVWA, landbouwgif, dierenrechten, voedsel en eiwittransitie en natuur en biodiversiteit(nationaal) in wild levende dieren.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren verbijsterd over uitholling Wet dieren

Wettelijke bescherming dieren veehouderij ingeruild voor lege huls Adema

De Partij voor de Dieren is verbijsterd over de Kamerbrief van landbouwminister Adema waarin de aangescherpte Wet dieren volledig wordt uitgehold. In 2021 nam het parlement een wetswijziging van de Partij voor de Dieren aan die het leven van dieren in de veehouderij echt zou verbeteren. Adema draait deze wetswijziging nu helemaal terug. Terwijl juist de meer dan 20 jaar oude kabinetsbelofte, de na...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws