Esther Ouwehand


Tweede Kamerlid

“Ik voel me als volksvertegenwoordiger vooral onderdeel van een beweging die allang gaande is in de maatschappij. Die beweging was toe aan een politieke stem.”

Esther Ouwehand is sinds november 2006 Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Maar meer dan politicus voelt Esther zich activist. "Dieren worden zo goed als genegeerd in het parlement. Daarom ben ik de politiek ingegaan. Dierenwelzijn, natuur en milieu verdienen het om aandacht te krijgen in de Tweede Kamer.”

Als landbouwwoordvoerder heeft Esther een kerndossier van de Partij voor de Dieren in handen. “Ons landbouwsysteem laat op schrijnende wijze zien wat er misgaat als groei de heilige graal is. Met rampzalige gevolgen voor dieren, mensen, natuur en milieu. We kunnen het tij keren door te kiezen voor een fundamentele systeemverandering: het moet kleinschaliger, plantaardiger, duurzamer, zonder gif, zonder kunstmest en zonder grootschalige uitbuiting van weerloze dieren.”
Haar overige dossiers zijn buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking en cultuur.

Loopbaan
Esther Ouwehand werd na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam marketing manager bij een uitgeverij voor tijdschriften. Na een jaar of vijf had ze genoeg gezien van het bedrijfsleven – net in de periode dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Ze was direct enthousiast over het idee van een partij die exclusief opkomt voor dierenbelangen. Ze zegde in 2004 haar baan bij de uitgeverij op en werd coördinator van het partijbureau. In die functie heeft zij gewerkt aan de opbouw van de partijorganisatie.
Twee jaar later, toen de Partij voor de Dieren twee zetels veroverde bij verkiezingen van 2006, betrad ze samen met Marianne Thieme de Tweede Kamer voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politieke beleid kiest.

Ouwehand zet zich niet alleen in de Kamer in voor dierenrechten maar is ook regelmatig in het land te vinden als gastspreker op congressen, evenementen en demonstraties.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gerelateerd

Succes bij strijd tegen import plof­kippen uit Oekraïne

Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering zich gaan verzetten tegen een kippendeal tussen de Europese Commissie en Oekraïne. Door deze deal had Oekraïne veel meer plofkippenvlees kunnen exporteren naar Europa. “De Partij voor de Dieren waarschuwde dat het associatieakkoord met Oekraïne een enorme invoer van plofkip uit dat land zou betekenen. Dankzi...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws