Motie Wassenberg/Vestering over niet-chemische alter­na­tieven meenemen bij verge­lij­kende beoor­de­lingen land­bouwgif


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lidstaten verplicht zijn om een vergelijkende beoordeling uit te voeren bij de toelating van een landbouwgif dat op de Europese lijst staat om vervangen te worden vanwege de giftigheid, of omdat het slecht afbreekbaar is, of zich ophoopt in het milieu, dieren of mensen,

constaterende dat het landbouwgif niet wordt toegelaten indien uit de vergelijkende beoordeling blijkt dat er een geschikt alternatief is,

constaterende dat daarbij ook gekeken moet worden naar niet-chemische alternatieven,

constaterende dat Nederland nog geen enkel van deze landbouwgiffen heeft verboden,

constaterende dat de minister stelt dat alternatieve teeltsystemen nog in ontwikkeling zijn en daarom geen geschikt alternatief vormen,

overwegende dat veel boeren inmiddels al werken met alternatieve teeltsystemen, en dat dit het gifgebruik op die bedrijven in de praktijk voorkomt,

verzoekt de regering om bij lopende en komende vergelijkende beoordelingen niet-chemische alternatieven nadrukkelijk mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

BBB, Van Haga, FVD, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het bedwelmen van schol aan boord

Lees verder

Motie Vestering over een verbod op drijfmiddelen die pijn of stress veroorzaken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer