Motie Vestering over de wachttijd bij het slachthuis tot de start van het uitladen naar maximaal 15 minuten


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dieren ook op hete dagen nog altijd ellenlang in hete vrachtwagens voor de deur van slachthuizen moeten wachten, of rondjes moeten blijven rijden tot ze worden uitgeladen,

verzoekt de regering om wettelijk vast te leggen dat de wachttijd bij het slachthuis tot de start van het uitladen maximaal 15 minuten mag bedragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt, Den Haan

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, Van Haga, JA21, BBB

Lees onze andere moties

Motie Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Lees verder

Motie Vestering over minder dieren per vrachtwagen op warme dagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer