PFAS verbieden


PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet voorkomen in het milieu en schadelijke effecten hebben voor mensen en dieren. Zo kunnen de stoffen bij mensen kankerverwekkend zijn en een negatief effect hebben op het immuunsysteem en de ontwikkeling van ongeboren kinderen. Ook kunnen ze bij dieren voor problemen zorgen bijvoorbeeld tijdens hun ontwikkeling of met de voortplanting. PFAS stoffen worden niet of nauwelijks afgebroken in de natuur en stapelen zich op. Vandaar dat PFAS ook wel de ‘forever chemicals’ worden genoemd. Het is dus belangrijk om te voorkomen dat PFAS stoffen in het milieu terechtkomen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een Europees verbod op PFAS. Maar dit verbod kent een uitzondering voor belangrijke toepassingen en zal waarschijnlijk pas rond 2025 ingaan. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een nationaal verbod op PFAS in voedselverpakkingen. Dit is een goed begin, maar de Partij voor de Dieren wil dat er een totaalverbod komt op de toepassing en het gebruik van PFAS in Nederland en dat de regering zich inzet voor een volledig Europees verbod op PFAS.

GenX verbieden
GenX is een technologie die gebruikt wordt voor het ontwikkelen van bepaalde PFAS-stoffen, zogeheten GenX-stoffen. Hier wordt door één bedrijf in Europa gebruik van gemaakt: het bedrijf Chemours in Dordrecht. De stoffen worden gebruikt bij producten die veel hitte moeten kunnen verdragen, zoals de antiaanbaklaag in pannen. Van de GenX-stoffen staat vast dat ze kankerverwekkend zijn en leverschade veroorzaken. De Partij voor de Dieren vindt daarom ook dat de productie, het gebruik en de lozing van GenX-stoffen verboden moet worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws