Motie Van Esch/Beckerman over chemours aanspra­kelijk stellen


3 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechtbank oordeelde dat Chemours aansprakelijk is voor milieuschade door PFAS en hierdoor de weg vrij is voor de gemeenten die de rechtszaak hebben aangespannen om een schadevergoeding te eisen voor geleden financiële schade,

verzoekt de regering in kaart te brengen welke kosten het Rijk heeft gemaakt vanwege de PFAS-vervuiling veroorzaakt door Chemours,

verzoekt de regering Chemours aansprakelijk te stellen voor deze kosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, DENK, SGP, Van Haga, Volt, BIJ1, Den Haan, Gündoğan, JA21

Tegen

FVD, BBB

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Beckerman/De Groot/Van Esch over onderzoeken of de systematiek voor het vastleggen van best beschikbare technieken toereikend is voor het beschermen van het Waddengebied

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over bevoegde gezagen meer instrumenten geven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer