Vragen Van Esch over het aanspra­kelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling


Indiendatum: 25 mei 2023

Vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling

  1. Kent u het bericht ‘Aanklacht 3M opmaat voor actie tegen andere vervuilers’?[1]
  2. Klopt het dat voor omwonenden van Chemours bij Dordrecht hetzelfde advies geldt als voor omwonenden van de 3M-fabriek bij Antwerpen met betrekking tot het eten van groente of fruit uit de eigen moestuin in verband met het PFAS-risico?
  3. Indien het voorgaande klopt, gaat u dan onderzoeken hoe u Chemours aansprakelijk kunt stellen voor door PFAS veroorzaakte schade aan de leefomgeving en de gezondheid net zoals met 3M in België?[2] Zo nee, waarom niet?
  4. Gaat u onderzoeken hoe u Schiphol aansprakelijk kunt stellen voor schade ontstaan door PFAS? Zo nee, waarom niet?
  5. Gaat u onderzoeken hoe groot de PFAS-schade van Sabic in Bergen op Zoom is en dit bedrijf aansprakelijk stellen voor schade ontstaan door PFAS? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid dezelfde lijn die voor de Belgische vestiging van 3M ingezet wordt ook te hanteren voor bedrijven in Nederland in het kader van uw uitspraak “dat de vervuilers moeten betalen, niet de gebruikers en beheerders”?[3]

[1] https://www.trouw.nl/buitenland/aanklacht-3m-opmaat-voor-actie-tegen-andere-vervuilers~b3c6f85c
[2] Brief regering ‘Aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade’ (documentnummer 2023D21742)
[3] https://nos.nl/artikel/2476179-minister-harbers-3m-aansprakelijk-voor-pfas-schade-in-westerschelde

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Van Esch over strandbebouwing en de toestemming voor de exploitatie van stranden door het Rijkstvastgoedbedrijf

Lees verder

Vragen Wassenberg over de snel stijgende dierenartskosten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer