Inbreng SO Informele Mili­euraad op 18 en 19 april 2023


5 april 2023

Inbreng SO: Informele Milieuraad op 18 en 19 april 2023

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van de stukken en hebben nog enkele vragen over de herziening van de REACH-verordening. De herziening van de REACH-verordening staat niet op de agenda, maar deze vragen kunnen niet wachten tot de formele milieuraad in juni.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen aandacht voor het belang om zo snel mogelijk menselijke en dierlijke blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën te verminderen. Hormoonverstorende chemicaliën, waaronder PFAS, zijn volop aanwezig in ons leefmilieu en worden in verband gebracht met ernstige nadelige gezondheidseffecten. Groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen zijn extra vatbaar voor de effecten van hormoonontregeling. Dat betekent dat actie die nu wordt ondernomen schade aan toekomstige generaties kan voorkomen. Deze leden hebben vernomen dat er een voorstel ter herziening van de REACH-verordening klaarligt, maar dat er onenigheid bestaat over het tijdstip van de publicatie en dit daarom is vertraagd. Is de staatssecretaris het met deze leden eens dat de herziening van de REACH-verordening zeer urgent is om toxische en persistente stoffen zoals o.a. PFAS beter te reguleren? Is de staatssecretaris het met deze leden eens dat een spoedige aanpak van de blootstelling aan schadelijke stoffen van groot belang is en dat er geen kans moet worden gemist om burgers tegen schadelijke stoffen te beschermen? Is de staatssecretaris bereid om de voorzitter van de Europese Commissie per brief aan te sporen om het klaarliggende voorstel ter herziening van de REACH-verordening zo snel mogelijk te publiceren, uiterlijk vóór de zomer van 2023, zodat de herziening nog in de huidige ambtstermijn van de Europese Commissie afgerond kan worden? Zo nee, waarom niet?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng SO Onderhandeling van belastingverdragen

Lees verder

Mondelinge vragen Vestering over het bericht "Klokkenluiders: toezicht op dierenmishandeling schiet tekort, angstcultuur binnen NVWA"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer