Motie Van Esch c.s. over bevoegde gezagen meer instru­menten geven


3 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de OVV in het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ concludeert dat burgers beter beschermd moeten worden tegen de uitstoot van industriële bedrijven,

overwegende dat Zuid-Holland de vergunning van Chemours wilde aanscherpen, maar is teruggefloten door de rechter,

overwegende dat Noord- en Zuid-Holland vragen om meer instrumenten om maatregelen te kunnen nemen tegen bedrijven zoals Tata Steel en Chemours,

overwegende dat in Noord-Holland een motie is aangenomen waarin alle Tweede Kamerleden en het kabinet worden opgeroepen om gezondheid op de eerste plaats te zetten, door o.a. te komen met meer instrumentarium,

verzoekt de regering om bevoegde gezagen meer instrumenten te geven zodat zij maatregelen kunnen nemen tegen bedrijven en bedrijfsprocessen, om de gezondheid van omwonenden en werknemers beter te beschermen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

De Hoop

Beckerman

Van der Graaf

Hagen


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, DENK, SGP, Volt, BIJ1, Den Haan, Gündoğan, JA21

Tegen

PVV, FVD, BBB, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Beckerman over chemours aansprakelijk stellen

Lees verder

Motie Akerboom over het escalatiemechanisme in het kader van het NPLG voor het eind van 2023 naar de Kamer sturen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer