Stop uitbuiting arbeids­mi­granten


De Partij voor de Dieren wil de positie van arbeidsmigranten fors versterken. Tegelijkertijd moet Nederland veel minder afhankelijk worden van buitenlandse werknemers. De werk- en leefomstandigheden van een groot deel van de arbeidsmigranten zijn schrijnend. Mensen worden hierheen gehaald om het vuile werk op te knappen voor de BV Nederland. Arbeidsmigranten doen zwaar en gevaarlijk werk, hebben onzekere contracten, betalen hoge huren en werken voor een laag loon. Ze missen voor lange tijd hun familie. Vaak worden arbeidsmigranten tegen elkaar of tegen Nederlandse werknemers uitgespeeld. Huisvesting wordt regelmatig nog direct gekoppeld aan werk. Wanneer arbeidsmigranten hun baan verliezen, verliezen ze vaak ook hun woning. En niet alleen voor de dieren zijn slachthuizen een hel. Terwijl Nederland wegkijkt van wat er in slachthuizen gebeurt, hebben veel arbeidsmigranten geen andere keuze dan dit verschrikkelijke werk te doen.

Uitbuiting in slachthuizen en in andere sectoren is aan de orde van de dag. Dat moet stoppen.

  • Arbeidsmigranten en Nederlandse werkenden worden niet langer tegen elkaar uitgespeeld. Gelijk loon en gelijke rechten voor gelijk werk, wordt de norm.
  • We stoppen met subsidies en belastingvoordelen om werknemers naar Nederland te halen, zoals de expatregeling.
  • Arbeidsmigranten gaan we beter beschermen tegen uitbuiting, met strenge eisen aan woningen, waaronder het recht op een slaapkamer die ze niet hoeven te delen.
  • CommerciĆ«le bedrijven mogen niet langer zowel werkgever als huisbaas zijn van arbeidsmigranten.
  • Er moet een onderzoek komen tot herinvoering van tewerkstellingsvergunningen voor werknemers van binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit systeem bestaat nu al voor werknemers van buiten de EER. Nederland gaat zich hier in Europa hard voor maken.
  • Slachthuizen behoren tot de grootste uitbuiters van kwetsbare arbeidsmigranten van Nederland. Daarom moet de arbeidsinspectie meer prioriteit geven aan de controle van slachthuizen.

Het standpunt Stop uitbuiting arbeidsmigranten is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer