Genoeg voor iedereen


Er is genoeg voor iedereen. Maar we maken veel meer dan we eigenlijk nodig hebben. We produceren extra voedsel, spullen en apparaten. Maar toch hebben veel mensen moeite om rond te komen. We werken hard, maar het geld gaat vooral naar grote bedrijven en rijke mensen. De Partij voor de Dieren vindt dat geen echte rijkdom. Echte rijkdom betekent schone lucht, schoon water, meer natuur en tijd om ervan te genieten met familie. Echte rijkdom is ook zeker weten dat je niet arm hoeft te zijn. En het betekent een mooie wereld achterlaten voor onze kinderen.

Er is genoeg voor iedereen, hier en overal ter wereld, nu en in de toekomst. Maar de economie is gericht op het maken van winst en op alsmaar groeien. Dat maakt ons leven niet beter. Het leidt tot verspilling. We gebruiken wegwerpbekers, telefoons gaan snel kapot, apparaten zijn moeilijk te repareren, meubels overleven een verhuizing niet. Hierdoor produceren we veel afval.

De Aarde is rijk aan goede grond, schoon water en frisse lucht. Maar wat doen we met die rijkdom? We verspillen het. We reizen belastingvrij naar andere landen, eten voedsel dat van ver komt, en kopen spullen die ergens anders zijn gemaakt. We stellen de helft van onze leefomgeving beschikbaar aan auto’s en ons halve land aan de stallen, grasvelden en veevoerakkers van de vee-industrie. Ondertussen maken grote bedrijven steeds meer winst maar leven steeds meer mensen in armoede.

De huidige economie houdt geen rekening met de grenzen van de planeet en biedt veel mensen geen zekerheid. Terwijl er genoeg is voor iedereen, kunnen we niet doorgaan met deze verspillende economie. De Partij voor de Dieren kiest voor zekerheid voor mensen, binnen wat de Aarde aankan. Dat betekent eerlijk delen van welvaart en de kosten leggen bij de grootste vervuilers, die vaak ook het meeste geld hebben.

We moeten naar een economie waarin producten een leven lang meegaan, we lokaal geteelde, duurzame gewassen eten en betaalbare treinreizen naar onze favoriete bestemmingen maken. Een groene economie, met overvloed voor iedereen.

De hervormingen in ons belastingstelsel maken het eerlijker en milieuvriendelijker. Grote bedrijven, miljonairs en degenen die de planeet vervuilen, moeten meer belasting betalen. Werkenden betalen minder belasting, en vooral mensen met lagere inkomens boeken aanzienlijke vooruitgang.

Inzetten op ontwikkeling
De Partij voor de Dieren wil dat Nederland meer geld geeft aan ontwikkelingshulp, minstens 1 procent van ons nationaal inkomen. We willen dat deze hulp gericht is op de behoeften van mensen daar, en niet (zoals nu vaak het geval is) alleen op de belangen van Nederlandse bedrijven. Belangrijke speerpunten van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking worden duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, rechten van kinderen en gelijke behandeling. We willen vooral focussen op schoon drinkwater, hygiëne, goede gezondheidszorg, toegang tot medicijnen, onderwijs, schone energie en steun voor emancipatiebewegingen. Zo willen we helpen bij eerlijke verdeling van geld en grondstoffen en democratische ontwikkelingen ondersteunen.

Het standpunt Genoeg voor iedereen is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer