Genoeg voor iedereen


Er is genoeg voor iedereen. In een wereld waar overvloed heerst, worstelen velen om de eindjes aan elkaar te knopen. Toch lijken de vruchten van onze inspanningen vaak naar grote bedrijven en rijke investeerders te vloeien. Echte rijkdom, zoals schone lucht, zuiver water, weelderige natuur, financiële zekerheid en de afwezigheid van armoede, is binnen handbereik. Onze planeet biedt overvloed, maar in plaats van deze kostbaarheden te koesteren, verspillen we ze.

We reizen belastingvrij de wereld over, eten voedsel dat duizenden kilometers heeft afgelegd om op ons bord te belanden en bestellen producten die aan de andere kant van de wereld zijn gemaakt. Een aanzienlijk deel van onze leefomgeving is bestemd voor auto's en grote delen van ons land staan onder de druk van de intensieve veehouderij. In de tussentijd maken grote bedrijven enorme winsten, terwijl steeds meer mensen in armoede leven.

De huidige economie blijft niet binnen de grenzen van onze planeet en biedt geen bestaanszekerheid. Toch is er genoeg voor iedereen als we onze welvaart eerlijker verdelen en de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort, namelijk bij de grootste vervuilers, die vaak ook de diepste zakken hebben.

Het is de hoogste tijd om de economie van verspilling af te bouwen en een economie van duurzaamheid op te bouwen. Een economie waarin we werken om te leven, in plaats van leven om te werken. Een economie waarin we tijd besteden aan elkaar, in plaats van aan onze smartphones. Een economie waarin producten een leven lang meegaan, we lokaal geteelde gewassen eten en betaalbare treinreizen naar onze favoriete bestemmingen maken. Een groene economie, met overvloed voor iedereen.

De hervormingen in ons belastingstelsel maken het eerlijker en milieuvriendelijker. Grote bedrijven, miljonairs en degenen die de planeet vervuilen, dragen meer belastingen bij. Werkenden betalen minder belasting, en vooral mensen met lagere inkomens boeken aanzienlijke vooruitgang.

Inzetten op ontwikkeling

Een ander belangrijk instrument tegen overbevolking is ontwikkeling. De Partij voor de Dieren wil daarom dat ontwikkelingsgeld wordt ingezet ter ondersteuning van een adequaat beleid ten aanzien van family-planning en vrouwenemancipatie. Bewustwording ten aanzien van wat de mens aanricht en de inzet op een meer verantwoord gebruik van wat de aarde ons biedt, leiden tot een bewustwording ten aanzien van het aantal kinderen dat men krijgt.

De Partij voor de Dieren wil de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen verhogen. De hulp moet worden gericht op de belangen van de mensen daar en niet primair op de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van mannen en vrouwen moeten speerpunten worden van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Prioriteit krijgen schoon drinkwater en hygiëne goede (preventieve) gezondheidszorg, toegang tot essentiële medicijnen en anticonceptie, onderwijs, schone energie en het ondersteunen van emancipatiebewegingen. Zo wordt bijgedragen aan het remmen van de bevolkingsgroei en krijgen democratiseringsprocessen een kans.

Bovendien ondersteunt onderzoek van de Universiteit van Minnesota uit 2013 de stelling dat de aarde genoeg biedt voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Indien het voedselbeleid wezenlijk gewijzigd wordt, zouden we volgens dit onderzoek met het huidige akkerbouw-areaal ruim 10 miljard mensen kunnen voeden. De voorwaarde daarbij is dat we de gewassen niet meer verspillen aan veevoer (en dus dierlijke producten als vlees) en biobrandstof.

Wij willen inzetten op een meer verantwoord gebruik van wat de aarde ons biedt.

Het standpunt Genoeg voor iedereen is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer