Vernieuwing arbeids­markt


We besteden veel van onze energie aan banen waar we niet gelukkig van worden. Bij bazen die ons uitbuiten. En bij bedrijven die de wereld niet verbeteren maar juist verslechteren. Maar we hebben meer mensen nodig in de zorg, kinderopvang, duurzame landbouw en andere belangrijke sectoren. Er moet ook ruimte zijn voor mensen die meer vrije tijd willen, tijd willen doorbrengen met hun gezin, of vrijwilligerswerk willen doen.

De discussie over flexibel werken gaat over een systeem waarin arbeid duur is. Dit is niet logisch en al lange tijd vastgelopen. De Partij voor de Dieren wil dat de belasting op arbeid omlaag gaat als onderdeel van een groener belastingstelsel. We willen vervuilende producten belasten en de inkomstenbelasting verlagen. Zo wordt het voor bedrijven makkelijker om mensen aan te nemen en kunnen we meer banen behouden en creƫren. Kortere werkweken kunnen helpen om werk eerlijker te verdelen en tegelijkertijd werkloosheid en milieuvervuiling te verminderen. Ook moet ontslagbescherming blijven bestaan en moeten (om)scholingsmogelijkheden worden aangemoedigd.

Voor de overgang naar een duurzame economie hebben we veel arbeidskracht nodig. Dit levert groene banen op, met fatsoenlijke salarissen en goede arbeidsomstandigheden. Mensen die nu in vervuilende sectoren werken, bieden we omscholing aan zodat ze kunnen overstappen naar werk met meer toekomstperspectief. We willen ook de wildgroei van uitzendbureaus stoppen en de rechten van flexwerkers verbeteren.

Verder pleiten we voor gelijke beloning, meer zeggenschap voor werknemers in grote bedrijven, erkenning van sekswerk als werk en meer aandacht voor neurodiversiteit op de werkvloer. Sterke vakbonden zijn belangrijk om uitbuiting te voorkomen en alleen onafhankelijke vakbonden mogen een cao afsluiten.

Kortom, we willen een eerlijke, groene en inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen de kans krijgt om een waardevolle bijdrage te leveren en fatsoenlijk te leven.

Het standpunt Vernieuwing arbeidsmarkt is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer