Stimu­leren basis­in­komen en armoede bestrijden


De Partij voor de Dieren wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (in stappen) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlander. Wij moedigen proefprojecten aan.

De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige belasting- en economische systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, het afschaffen van belasting op inkomen of het invoeren van een belasting op grondstoffen. Het huidige systeem is vastgelopen en veroorzaakt problemen voor mensen, dieren, de natuur en het milieu.

We hebben niet alleen een economische crisis maar ook een grondstoffen-, biodiversiteit- en klimaatcrisis. De overheid kan een belangrijke rol vervullen om het vastgelopen systeem te veranderen. Want het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. Ook moeten mensen die langdurig werkloos zijn financieel gestimuleerd worden om iets voor de maatschappij te doen. Het gevoel van deel uitmaken van de maatschappij is erg belangrijk en werkt positief.

Een basisinkomen kan ook meer macht geven aan burgers ten opzichte van grote bedrijven. Multinationals hebben nu te veel macht ten koste van mensen, dieren, en het milieu. Met een basisinkomen zouden mensen sterker staan in onderhandelingen met bedrijven. Dit kan helpen om de steeds dalende lonen in verhouding tot bedrijfswinsten tegen te gaan, en de positie van burgers te versterken.

Armoede bestrijden
De overheid moet actief iets doen aan armoede. Ze moet makkelijke hulp bieden bij schulden en voor elk gebied een passende aanpak hebben. Veel boeren hebben het moeilijk door sterke concurrentie en intensieve landbouw. De overheid moet hen helpen met toegankelijke hulp, inclusief steun voor hun welzijn en overstap naar duurzamere methoden. De Partij voor de Dieren vindt dat bijstandsuitkeringen individueel moeten zijn, zonder te kijken naar het inkomen van het hele huishouden. Ook moet er genoeg hulp zijn om huisuitzettingen en verhuizingen te voorkomen. We willen ook dat de overheid voedselbanken meer steunt en mensen met een uitkering aanmoedigt om vrijwilligerswerk te doen bij voedselbanken.

Het standpunt Stimuleren basisinkomen en armoede bestrijden is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer