Inves­teren in onaf­han­ke­lijke en vrije weten­schap


Om kwaliteit en onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te vergroten, wil de Partij voor de Dieren dat een groter deel hiervan betaald wordt via vaste (meerjarige) financiering. Het overheidsbudget voor onderzoek wordt hiertoe structureel verhoogd. Wetenschappelijke artikelen en rapporten die (deels) met publiek geld zijn betaald, moeten gratis en zonder belemmeringen in te zien zijn.

Alle universiteiten, inclusief Wageningen University & Research, moeten voortaan uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vallen. Er moeten strengere onafhankelijkheidseisen komen bij het instellen van bijzondere leerstoelen (hoogleraarschap) die betaald worden door bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties en stichtingen. Er moet een openbaar register komen van nevenactiviteiten van alle onderzoekers binnen en buiten universiteiten en hogescholen.

Het standpunt Investeren in onafhankelijke en vrije wetenschap is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties