Duurzaam, gezond en goed onderwijs


Lekker ravotten in het gras of tekenles in de natuur. Groene schoolpleinen en buitenlessen dragen bij aan het welzijn van leerlingen. Ook mag het belang van gezond eten niet worden onderschat. Leerlingen kunnen zich beter concentreren en zijn gelukkiger als ze op school goed kunnen eten. We verminderen kansenongelijkheid door alle leerlingen toegang te geven tot gezonde voeding. Lespakketten breiden we uit met informatie over een groenere wereld en we stoppen de onwenselijke beïnvloeding van kinderen door schadelijke sectoren. Stuur Shell de klas uit!

De Partij voor de Dieren vindt dat scholen moeten starten met het aanbieden van gezonde maaltijden, met 100% biologische en plantaardige inkoop. In veel andere landen gebeurt dit al. Er moet meer aandacht komen voor gezonde, diervriendelijke en duurzame voeding. Schoolmelkregelingen worden stopgezet. Kinderen en jongeren die thuis om wat voor reden dan ook geen ontbijt of lunch krijgen, kunnen op school, de voorschoolse opvang of het kinderdagverblijf gezond ontbijten en lunchen. Er worden ook uitsluitend gezonde tussendoortjes gegeven, zoals groente en fruit, en geen suikerrijke dranken geschonken.

Biologisch en lokaal geteeld schoolfruit neemt de plek in van frisdrankmachines en snoepautomaten. We investeren in groene schoolpleinen. Buitenlessen worden gestimuleerd. Kennis- en lespakketten over duurzaamheid, klimaat, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn komen ter beschikking van het onderwijs. Dat geldt ook voor de opleiding van leraren. Lesmateriaal dat afkomstig is van de fossiele industrie, van jagers, van vissers, de vee-industrie of andere ontwrichtende sectoren wordt geweerd uit het onderwijs. In het agrarisch onderwijs stimuleren we het verder versterken van de positie van biologische landbouw en natuurinclusief ondernemerschap.

Het standpunt Duurzaam, gezond en goed onderwijs is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer