Koester pers­vrijheid


Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Als het gaat om het aan de kaak stellen van misstanden in onze samenleving spelen ook de nieuwe (social) media een belangrijke rol. Oude en nieuwe media moeten aanspraak kunnen maken op stimuleringsfondsen voor pers en media. Levensbeschouwelijke programmering - anders dan via subsidie aan ledenomroepen - is geen taak voor de overheid. De zendtijd voor kerkgenootschappen en geestelijke grondslag moet daarom worden afgeschaft.

Onafhankelijke, pluriforme journalistiek en media, zowel landelijk als lokaal, zijn essentieel voor het goed functioneren van een democratische samenleving. Hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Helaas staat de journalistiek onder druk, worden nog veel journalisten bedreigd en is betrouwbare informatie steeds moeilijker te onderscheiden van desinformatie. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de media en journalisten adequaat gesteund en beschermd dienen te worden. Het toeslagenschandaal heeft laten zien hoe belangrijk onderzoeksjournalistiek is om de macht te kunnen controleren.

De Partij voor de Dieren wil dat de toegankelijkheid en financiering van fondsen voor onafhankelijke journalistiek wordt versterk en extra investeringen in onderzoeksjournalistiek ondersteund wordt, met bijzondere aandacht voor inclusie en diversiteit. Zowel oude als nieuwe media krijgen toegang tot stimuleringsfondsen voor de media, met een zorgvuldig samengestelde besluitvorming binnen deze fondsen om een betere afspiegeling van de samenleving te waarborgen. We waarborgen voldoende investeringen in de publieke omroep en regionale omroepen om onafhankelijke nieuwsvoorziening, verslaggeving en onderzoek te garanderen, met behoud van onafhankelijkheid van commerciƫle invloeden. Het verlaagde btw-tarief voor nieuwsmedia blijft gehandhaafd.

We staan op voor de rechten van journalistieke organisaties en makers om een eerlijke vergoeding te ontvangen van techreuzen zoals Google en Meta voor het gebruik van hun journalistieke inhoud. We investeren in de professionalisering van regionale en lokale media, die een cruciale controlefunctie uitoefenen op de regionale politiek. Er komt een verplichting voor aanbieders van kunstmatige intelligentie (AI) om transparant te zijn over hun gebruik van nieuwsartikelen en andere bronnen.

Er moet actief worden ingezet op het bestrijden van bedreigingen aan het adres van journalisten, kunstenaars en politieke tekenaars. Online platforms worden aangesproken om maatregelen te nemen tegen bedreigingen. En Nederland verstrekt noodvisa aan buitenlandse journalisten in levensbedreigende situaties.

Het standpunt Koester persvrijheid is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer