Extra inves­teren in milieu- en natuur­edu­catie


Kinderen, natuur en milieu: een zeer belangrijke combinatie. Natuur- en milieueducatie kan een belangrijke schakel zijn om de relatie van de jeugd met de natuur op te bouwen en verder te versterken om zo respect te krijgen voor mens, dier en leefomgeving. Hier kan een belangrijke basis worden gelegd voor het latere consumptie- en leefpatroon. Onderzoek toont aan dat natuur- en milieueducatie de betrokkenheid bij natuur vergroot en zorgt voor duurzamer gedrag op latere leeftijd. Het levert een belangrijke bijdrage op het gebied van een duurzame leefstijl, een gezonde leefomgeving en draagvlak voor natuur(beleid). De Partij voor de Dieren wil dan ook dat er extra geld beschikbaar komt voor natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs.

Het standpunt Extra investeren in milieu- en natuureducatie is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties