Betere voor­lichting over taboe­on­der­werpen


De Partij voor de Dieren benadrukt het belang van de onderwijsinspectie om op te treden tegen scholen die geen voorlichting geven over LHBTI-diversiteit. Dit acroniem verwijst naar lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie. Bovendien pleiten wij ervoor om deze voorlichting verplicht te maken, ook op het mbo. Het is essentieel dat vaardigheden om de acceptatie van LHBTI-personen te bevorderen worden geïntegreerd in docentenopleidingen, en we ondersteunen initiatieven die het onderwijs vriendelijker maken voor LHBTI-individuen.

Daarnaast stellen we voor om de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs te verbeteren en concreter te maken, vooral met betrekking tot seksuele voorlichting en het doorbreken van taboes, zoals die rond menstruatie. We willen ook dat deze doelen de volgende onderwerpen omvatten: sekse-, gender-, en seksuele diversiteit, het bestrijden van stereotypering, het begrijpen van relaties, online seksualiteit, en het aangeven van persoonlijke wensen en grenzen.

Onze partij vindt dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om voorlichting te geven over sekse-, gender-, en seksuele diversiteit. We pleiten ervoor dat vaardigheden om de acceptatie van LHBTIQA+-personen te bevorderen, een integraal onderdeel worden van docentenopleidingen. Bovendien staan we achter initiatieven die bijdragen aan het creëren van LHBTIQA+-vriendelijke onderwijsomgevingen. In gevallen waarin scholen niet aan deze eisen voldoen, dient de Onderwijsinspectie in te grijpen.

Tot slot willen we voorkomen dat de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt om te discrimineren. Intentieverklaringen die homoseksualiteit en genderdiversiteit afwijzen, zijn ontoelaatbaar, en we streven ernaar om Artikel 23 van de Grondwet aan te passen om dit te waarborgen.

Het standpunt Betere voorlichting over taboeonderwerpen is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer