Betere voor­lichting over taboe­on­der­werpen


De Partij voor de Dieren benadrukt het belang van de onderwijsinspectie om op te treden tegen scholen die geen voorlichting geven over LHBTI-diversiteit. Deze afkorting staat voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie. Bovendien pleiten wij ervoor om deze voorlichting verplicht te maken, ook op het mbo. Het is belangrijk dat docenten tijdens hun opleiding vaardigheden leren om de acceptatie van LHBTI-personen te bevorderen. We ondersteunen initiatieven die het onderwijs vriendelijker maken voor LHBTIQA+-personen.

Daarnaast stellen we voor om de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs te verbeteren en duidelijker te maken. Vooral met betrekking tot seksuele voorlichting en het doorbreken van taboes, zoals die rond menstruatie. We willen ook dat deze doelen de volgende onderwerpen worden meegenomen: sekse-, gender-, en seksuele diversiteit, het bestrijden van stereotypering, het begrijpen van relaties, online seksualiteit, en het aangeven van persoonlijke wensen en grenzen.

Tot slot willen we voorkomen dat de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt om te discrimineren. Intentieverklaringen die homoseksualiteit en genderdiversiteit afwijzen, mogen we niet accepteren. We streven ernaar om Artikel 23 van de Grondwet aan te passen om dit te waarborgen.

Het standpunt Betere voorlichting over taboeonderwerpen is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer